Werken aan vrede vanuit de basis in Burundi

In Burundi woedde jarenlang een burgeroorlog. Die heeft sporen nagelaten: de bevolking is verdeeld. En dat vertaalt zich regelmatig in conflicten. Een belangrijke stap om te komen tot verzoening is het versterken van het sociaal weefsel.

Hoeveel gevallen van conflict worden er in de gemeenschappen gerapporteerd bij de politie? En hoe voelen de mensen spanningen en solidariteit aan? Deze twee zaken onderzochten we begin 2014, en opnieuw in 2015.

Opvallend was dat de scores significant beter waren in de gemeenschappen waar onze partnerorganisaties ADISCO en INADES werken. Dat verschil nam ook toe in 2014.

Partnerorganisatie AJCB deed ook aan conflictbemiddeling bij familiale conflicten: in 25 % van de meer dan 800 behandelde gevallen konden hun vrijwilligers voor een vreedzame oplossing zorgen.