U bent hier

Honger in cijfers

Van veld tot bord

Er wordt in de wereld voldoende voedsel geproduceerd om elke mens op aarde van 4600 kcal per dag te voorzien. Dat is natuurlijk veel te veel.

Maar na aftrek van oogstverliezen, veevoeder en voedselverspilling blijven er nog maar 2000 kcal per wereldburger beschikbaar. Dat is te weinig en verklaart waarom zoveel mensen honger lijden.

Voedselproductie van veld tot bord, ondervoeding, honger

Ondervoeding in de wereld

Stijging van het aantal

In 2016 hadden 815 miljoen mensen honger. Dat zijn er nog steeds veel minder dan in 2005. Zeker als je rekening houdt met de bevolkingstoename met 1,7 miljard mensen in dezelfde periode. De Milleniumdoelstellingen kenden een belangrijk succes!

Wel is het verontrustend dat voor het eerst in 10 jaar tijd het aantal mensen met honger opnieuw toeneemt. En dat zowel in absolute cijfers als procentueel. De Verenigde Naties wijzen klimaatverandering en gewapende conflicten aan als de belangrijkste oorzaken voor deze stijging.

Honger per regio

In 2016 woonden de meeste mensen met honger in Azië. Toch is Azië ook het continent dat de afgelopen jaren spectaculaire vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen honger. Zeker landen als China, Bangladesh en Indonesië doen het goed. Hun enorm grote bevolking speelt hen natuurlijk wel parten.

De grafiek toont ook dat het aandeel van Afrika steeds groter wordt. Zeker de stijging van de afgelopen 2 jaar is vooral op de rekening van Afrika, en dan vooral Sub-Sahara-Afrika, te schrijven.

Latijns-Amerika boekte de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang. Maar ook daar heeft men het moeilijk om honger volledig uit te bannen. Zeker in de laatste 2 jaar was dat het geval, in de periode van droogte en overstromingen te linken aan El Niño.

Honger, ondervoeding, per regio in de wereld

Opmars obesitas wereldwijd

Opmars van obesitas

Niet alleen honger is een probleem in ons geglobaliseerd voedselsysteem. Ongezond voedsel, rijk aan vetten en suikers, is meestal makkelijker verkrijgbaar dan gezonde en verse voeding. Daarnaast is het ook goedkoper. Voor armere mensen wereldwijd is de keuze dan snel gemaakt. 

Obesitas is dan ook in de hele wereld aan een snelle opmars bezig. De gevolgen voor de betrokken mensen en voor de maatschappij zijn enorm. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidskosten voor gerelateerde ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten.

Honger in België

Ook in België lijden steeds meer mensen honger en doen een beroep op de Voedselbanken.

In 2016 hielpen de Voedselbanken 143 287 personen. Dat is 3,4% meer dan in 2015.

 

Minderbedeelden geholpen door voedselbanken