Wat hebben we bereikt?

Broederlijk Delen boekt resultaten. In samenwerking met onze partnerorganisaties en mede dankzij de inzet en steun van onze duizenden vrijwilligers, schenkers en sympathisanten. Sta stil bij enkele successen die we, met jouw tijd en geld, konden boeken.

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 614.854 euro in Guatemala.
  • We organiseerden een vormingstraject rond man-vrouwverhoudingen.

  • 263 mensen kregen steun in duurzame landbouw, solidaire economie en gezonde voeding. Drie vrou- wengroepen bouwden een spaar- en kredietkas uit; drie boerengroepen startten een onderneming op
    om samen varkens, schapen en kippen te kweken; 93 families kregen vorming rond duurzame landbouw engezonde voeding; een boerengroep breidde zijn ko e- teelt uit met andere gewassen en fruitbomen.

  • Vijf milieuactivisten die onterecht in de gevangenis zaten, kregen juridische steun en vrouwelijke leiders kregen vorming zodat ze zich beter kunnen verdedigen wanneer ze aangehouden worden.

  • Vijf jongerenprojecten kregen steun wat ten goede kwam aan 270 jongeren, die onder andere ijverden voor een beter afvalbeheer in hun gemeente en een theaterstuk maakten over de situatie van politiek gevangenen.