Wat is een Wereldkamp?

Wereldkamp is een kamp dat je blik op de wereld en samenleving verruimt.

Het Wereldkamp biedt je de klassieke kampingrediënten aan zoals plezier, ontspanning, mooie natuur, … maar gaat nog een stapje verder. Elke Wereldkampdeelnemer krijgt ook de kans zich te verdiepen in een aantal maatschappelijke thema’s die gelinkt zijn aan wat er gebeurt in onze wereld.

Maar het Wereldkamp vraagt ook inzet. Het is geen vakantie waar alles je op een dienblaadje wordt aangeboden. Op Wereldkamp geeft elke deelnemer mee vorm aan het geheel. Via kleine kampklussen, maar ook via het zelf aanbieden van of uitwerken van activiteiten of workshops.

Wereldkamp staat open voor iedereen tussen 0 en 99 jaar, met een focus op jongvolwassenen (al dan niet vergezeld van hun kinderen).

Concreet

Overdag volgen kinderen, jongeren en volwassenen een eigen programma. Op het programma van de jongeren en volwassenen staan inhoudelijke trajecten, lezingen, debatten, praktische workshops. Doorheen de dag is er ruimte voor ontmoeting in onze ‘Cantina’ of ontspanning met muziek van onze huisband. ’s Avonds verzamelen we rond het kampvuur of in de grote circustent voor wat cultuur.

Wat doen de kinderen?

De kinderen komen terecht op een Wereldkinderkamp. Onderverdeeld in 6 leeftijdsgroepen, hebben zij tussen 10u en 16u hun eigen programma, begeleid door ervaren animatoren. Workshops, bosspelen, een inleefspel over conflict en discriminatie, een verkenning van de gebruiken in andere landen, … het zijn maar enkele voorbeelden van wat de kinderen te wachten staat.

Wat doen de jongeren?

Jongeren vanaf 16 jaar vormen een eigen groep op Wereldkamp. Als overgangsgroep van het kinderkamp naar het volwassenkamp hebben zij hun eigen programma. Hierin is er aandacht voor lezingen, workshops, spel, ontspanning, … Een concreet programma volgt later.  

Gezinsmomenten

Voor 10u en na 16u ben je zelf verantwoordelijk voor je kinderen en staan er gezinsactiviteiten op het programma, maar mag je er ook zelf op uit trekken op de Hoge Rielen. Er is een prachtige zwemvijver, er zijn leuke fietsroutes,...

Voorbeelden van gezinsactiviteiten zijn: een groot spel, workshops, een toneelvoorstelling, een knutselactiviteit, een quiz, een Vlaamse kermis,...

Voor deelnemers zonder kinderen wordt er elke dag en aparte workshop georganiseerd tijdens de familiemomenten. Ook de jongeren volgen dan een eigen programma.

Wereldkamp is co-creatie

Wereldkamp is een vrijwilligersinitiatief. Zonder vrijwilligers, geen wereldkamp. Toch rekenen we ook op de hulp van elke deelnemer. Door af en toe mee de handen uit de mouwen te steken (groentjes snijden, afwassen, de bar open houden ….) zorgen we er samen voor dat het voor iedereen een leuk kamp wordt. Co-housing, co-creëren en co-verantwoordelijkheid zijn de principes die we naar voor schuiven. Het wereldkamp wordt maar een succes door het engagement van elke deelnemer.