Wat doet Broederlijk Delen in Guatemala?

11 partnerorganisaties

De werking van Broederlijk Delen situeert zich in drie departementen in het westen van Guatemala: Quetzaltenango, San Marcos en het zuiden van Huehuetenango.

We werken er samen met 11 Guatemalteekse organisaties die de inheemse plattelandsbevolking ondersteunen, met specifieke aandacht voor jongeren en vrouwen in de gemeenschappen.

Rijkdom voor een kleine elite

Guatemala is gezegend met een rijke ondergrond, grote biodiversiteit, voldoende water en een gunstig klimaat. Maar slechts een kleine elite profiteert van deze rijkdom, die bovendien niet duurzaam wordt beheerd.

De overheid heeft weinig aandacht voor de situatie van de inheemse gemeenschappen. Ze trekt liever grootschalige projecten aan die zorgen voor vervuiling en de landbouw bedreigen.

Veel jongeren zien weinig toekomstperspectief en migreren tijdelijk of permanent, bijvoorbeeld richting Verenigde Staten. 

Roep om inspraak

Dit zorgt voor territoriale conflicten op verschillende plaatsen in het land: de mensen willen inspraak. Ze willen afspraken voor een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen, met respect voor hun recht op wonen, werken en leven.

Maar de repressie en criminalisering van het protest nemen toe. Tientallen leidersfiguren zitten ten onrechte gevangen.

Op zoek naar alternatieven

Broederlijk Delen ondersteunt organisaties die de rechten van de plattelandsgemeenschappen verdedigen en alternatieven proberen te ontwikkelen. Vorming en uitwisseling van ervaringen met agro-ecologische landbouw zetten families op weg naar meer zelfbeschikking. 

Buen vivir

De werking van de partnerorganisaties in Guatemala is sterk geïnspireerd door de Mayaspiritualiteit. Daarin staat de nauwe band tussen mens en natuur, mens en gemeenschap en de wereld van de voorouders centraal.

Agro-ecologische landbouwpraktijken sluiten nauw aan bij dat streven naar harmonie tussen de mens en zijn omgeving. Deze zoektocht naar Buen Vivir (het goede leven) leeft sterk in Guatemala, net als in andere delen van Latijns-Amerika met een grote inheemse bevolking.

Aandacht voor vrouwen en jongeren

Het is belangrijk om de sociale organisaties van gemarginaliseerde groepen - vaak de rurale en inheemse bevolking - te versterken via netwerking en leiderschapsvorming. Om zo op grotere schaal tot verandering te komen. Bijzondere aandacht gaat naar de positie van vrouwen en jongeren in de gemeenschappen, en de gelijkwaardigheid van man en vrouw in de families.

Campagne 2019

De campagne van Broederlijk Delen in 2019 zal gaan over het recht op voedsel voor en door lokale gemeenschappen. Zelfbeschikking en het recht op een waardig leven staan centraal.