Wat doet Broederlijk Delen in Colombia?

Broederlijk Delen steunt lokale organisaties in de departementen Cauca en Córdoba, en organisaties die op nationaal niveau actief zijn. Ze bieden hulp aan gemeenschappen op het platteland om hun rechten te verdedigen, en om hun grondgebied en zichzelf te beschermen. Ze gaan op zoek naar duurzame alternatieven voor het dominante economische model (zoals ecologische voedselproductie, gemeenschapsbeheer van het water, versterken van de lokale economie), die hen toelaten om een waardig leven te leiden en die bijdragen tot rechtvaardige vrede.

Daarnaast stimuleren partnerorganisaties van Broederlijk Delen ook de dialoog en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen op het platteland (inheemsen, Afro-Colombianen en boeren). Op nationaal niveau ondersteunt Broederlijk Delen organisaties die aan onderzoek, juridische ondersteuning en beleidsbeïnvloeding doen rond thema's als natuurlijke rijkdommen en landhervorming, en die pleiten voor duurzame oplossingen voor de slachtoffers van het gewapend conflict.

In het programma van Broederlijk Delen is er bijzondere aandacht voor het versterken van de positie van kwetsbare groepen zoals vrouwen (de grootste slachtoffers van het conflict) en jongeren.