Waarvoor staat Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Onze visie

De ongelijkheid in de wereld neemt toe, zelfs bij economische groei. Die groei heeft haar grenzen bereikt. Broederlijk Delen kiest voor een alternatief: 'genoeg is goed' in plaats van 'nooit genoeg'. 

Dat doen we niet alleen. We willen een brede solidariteitsbeweging zijn, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. Samen bouwen we aan onze droom van een wereld zonder ongelijkheid. We vertrekken daarbij vanuit een langetermijnvisie. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige manier is om duurzame resultaten te behalen.

Hoe het begon

Broederlijk Delen ontstond in 1961 naar aanleiding van de hongersnood in Congo. Daarna evolueerde Broederlijk Delen naar een organisatie die gemeenschappen ondersteunt om zelfredzaam te worden. 

Lees verder

Onze christelijke inspiratie

De rode draad doorheen onze werking is onze christelijke inspiratie. Deze inspiratie weerspiegelt zich in de keuzes die wij maken. Zo werken wij met de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

We vertrekken vanuit het talent dat ter plaatse aanwezig is, met respect voor de lokale cultuur.

Al meer dan vijftig jaar verbindt Broederlijk Delen de vastenspiritualiteit met solidariteit tussen mensen hier en mensen in Afrika en Latijns-Amerika.

We roepen op om de tendens van steeds meer naast ons neer te leggen. Wij pleiten voor 'genoeg is goed': de bewuste keuze voor een leven waarin er aandacht is voor de draagkracht van de aarde en van elkaar.

De strijd tegen ongelijkheid kunnen we enkel winnen door stil te staan bij onze eigen materialistische levenswijze. En vervolgens wat we te veel hebben delen, en herverdelen, met diegenen die minder hebben. De nodige inspiratie vinden we bij onze partnerorganisaties in het Zuiden. Van hen leren we tot harmonie te komen. Met de natuur, en met elkaar.

Lees verder