Voedseltekort

In een land als Oeganda is landbouw een belangrijk wapen in de strijd tegen honger. Zo'n drie kwart van de bevolking is ervan afhankelijk voor hun inkomsten. De Oegandese overheid hecht op papier groot belang aan landbouwontwikkeling, toch worden kleine boeren doorgaans aan hun lot overgelaten.

Ondanks de sterke economische groei, moet een derde van de bevolking het nog steeds stellen met minder dan 1 euro per dag. Het zijn vooral rijken die van de economische welvaart profiteren. Maar het aantal ondervoede mensen en kinderen met ondergewicht neemt toe.

De bevolking groeit snel en dus ook de vraag naar voedsel. De stijgende voedselvraag zorgt voor een enorme druk op land en milieu. Gronden raken stilaan uitgeput, natuurgebieden worden aangestast en er dreigt waterschaarste.

De klimaatverandering versterkt dit proces. Seizoenen lijken hoe langer hoe minder voorspelbaar te worden. Aan landbouw doen wordt daardoor steeds moeilijker. Gemeenschappen kunnen zich minder goed wapenen tegen droogte en noodweer. Kleine boeren met een zeer beperkte buffer zijn de grootste slachtoffers. Landbouwmethodes moeten daarom aangepast worden.

Voor de boeren is landbouw een bron van voeding maar zeker ook van inkomsten. Op dat vlak zijn er nog veel mogelijkheden. Maar business is een vak apart. En het is een harde wereld waar iedereen op zoek is naar zo veel mogelijk winst. Niet eenvoudig om daarin als kleine boer je mannetje te staan.