Visvijvers en moestuinen. Op weg naar een beter leven in Colombia.

In het Colombiaanse dorp San Sebastián is er weinig mogelijkheid tot economische activiteit. De mensen leven voornamelijk van visvangst. Bewoners trekken weg omdat het moeras, dat het dorp omringt, opdroogt.

Visnet Colombia

De grootgrondbezitters in de omgeving leggen dijken aan en controleren op die manier de watertoevoer. Het weinige water dat er is, is onvoorspelbaar. Mensen durven niet te zaaien op de hoger gelegen gebieden. Het is goed mogelijk dat de bijna rijpe oogst plots wordt weggespoeld door het water.

Op zoek naar alternatieven

Hoewel veel dorpsbewoners blijven vissen in de steeds droger wordende moerassen, organiseerden enkelen zich om op zoek te gaan naar een andere manier van leven. Onder de begeleiding van ASPROCIG, een organisatie die samenwerkt met Broederlijk Delen, legden ze een systeem van dammen en vijvers aan. In de vijvers worden vissen gekweekt. Op de oevers heeft elk lid een perceeltje dat hij kan verbouwen.

ASPROCIG is een organisatie die verschillende kleinere organisaties overkoepelt. Ze staan sterk in het ontwikkelen van eigen economische alternatieven als antwoord op een omgeving die verandert. Daarnaast zetten ze in op politiek werk en het aanklagen van wantoestanden.

Elke woensdag komt de hele groep samen. Collectief doen ze het werk: vissen verhuizen naar een grotere vijver, de oevers kappen… Op andere dagen komen ze om hun percelen te bewerken.

Ook in hun achtertuintjes experimenteren de leden van ASPROCIG met alternatieven om beter te kunnen leven. In hun moestuinen telen ze nu passievruchten, pepertjes, tomaatjes, bloemen… Daarnaast kweken ze eenden en kippen. Een buurman is sinds enkele maanden bezig met een visvijver. Op basis van zijn achtergrond als visser en de professionele kennis van een medelid, ontwikkelde hij een succesvol systeem.