Verzoening door dialoog en jam sessions in Israël en Palestina

De organisatie Parents’ Circle Family Forum (PCFF) brengt Israëli’s en Palestijnen samen die in het conflict een familielid zijn verloren. Via dialoogsessies helpen ze hen om elkaar te vinden in het gedeelde verdriet. Verzoening in plaats van wraak is het uiteindelijke doel.

Vrouwen samenbrengen in jam sessions

PCFF wil de stem van vrouwen versterken. “Vrouwen bekleden minder vaak politieke functies dan mannen. Hun sociale rol binnen de gemeenschap is echter enorm groot. Dat geldt zowel voor de Palestijnse als de Israëlische vrouwen”, zegt Efrat, coördinator van de organisatie.

Die sociale rol is cruciaal in verzoeningsprocessen. “Vrouwen zijn sneller open tegen elkaar. Daarom brengen we hen samen in jam sessions. Daar maken ze samen confituur. Of jam. Terwijl ze samen koken en recepten uitwisselen leren ze elkaar kennen. Ook dat zit vervat in het woord ‘jam’ of ‘jammen’: spontane contacten en conversaties.

Tijdens die sociale jam sessions blijkt vaak dat er veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Niet alleen in de recepten en alledaagse dingen zoals de opvoeding van kinderen. Ook in het verdriet dat ze beleven. Uit de jam sessions zijn al vriendschappen voor het leven voortgekomen.” Dat is een eerste concrete opstap naar verzoening, die komt vanuit de mensen zelf.

Inzetten op internationale uitwisseling

In de huidige context, waar het geweld opnieuw is opgeflakkerd, is het aartsmoeilijk om Israëli’s en Palestijnen samen te brengen. Letterlijk, door de beperking van bewegingsvrijheid. Maar ook door het wederzijdse wantrouwen, gevoed door de onvrede bij de Palestijnen en het buitensporig geweld van het Israëlische leger en de kolonisten. 

Ons werk is een werk van geduld en hoop.

Ondanks de moeilijke politieke situatie en het aanhoudende geweld zet PCFF het werk verder. “Maar we willen mensen ook niet onnodig in gevaar brengen. Daarom werken we soms tijdelijk in aparte groepen. We moeten creatief zijn en mensen op een andere manier bij elkaar brengen, zoals via skype. We zetten nu ook sterk in op internationale uitwisseling. Israëlisch-Palestijnse duo’s uit de sessies trekken erop uit om hun verhalen te vertellen. Het verhaal van hun verlies, en het verhaal van hun vriendschap.”