Teamcoördinator Onderwijs en Jongeren

Heb jij ervaring in het onderwijs, het vormingswerk of het jeugdwerk? Het talent om collega’s te coachen? Een passie voor solidariteit, mondiale vorming en wereldburgerschap? En ben je daarnaast op zoek naar een verantwoordelijke job met inhoud in een aangename werkomgeving? Solliciteer dan nu bij Broederlijk Delen.

De medewerkers van dienst Noord, waar het team onderwijs/jongeren deel van uitmaakt, staan in voor de uitbouw van een solidariteitsbeweging in Vlaanderen, samen met het team vrijwilligerswerk en het team fondsenwerving. 

Het team onderwijs/jongeren bouwt relaties uit met leerkrachten en scholen die Broederlijk Delen aan bod laten komen in hun lessen, een inzamelactie organiseren of werk willen maken van een duurzame school.

Als teamcoördinator en coach ondersteun je vijf regionale collega’s die instaan voor de onderwijswerking van Broederlijk Delen. Daarnaast  werk je nauw samen met Studio Globo voor de ontwikkeling van kwaliteitsvolle educatieve producten.

Taakomschrijving

 • Je stuurt een team aan van een vijftal educatieve medewerkers (die ieder in een andere provincie werken). Je leidt de teamvergaderingen en ondersteunt de teamleden door minimum twee keer per jaar individuele coaching gesprekken te voeren.
 • Samen met je team (en met partnerorganisatie Studio Globo) teken je het onderwijsbeleid uit in nota’s, jaarlijkse actieplannen én daden.
 • Je coördineert het concrete onderwijsaanbod van Broederlijk Delen, van kleuter tot hoger onderwijs. Je werkt nieuwe pakketten en acties uit (o.m. in het kader van onze vastencampagne), in samenwerking met anderen. Daartoe behoren ook inzamel- en fondsenwervende acties binnen de schoolcontext.
 • Je stuurt het team aan bij de organisatie van uitwisselingsinitiatieven, leerevents, vormingsmomenten voor leerkrachten… Samen met het team verken je nieuwe pistes om mondiale vorming in de snel wijzigende onderwijscontext op sporen te zetten.
 • Je bewaakt de kwaliteit en monitort de resultaten a.d.h.v. evaluatietools.
 • Je verzorgt de strategische netwerking en samenwerking binnen en buiten de ngo-sector  en onderwijswereld.

Profiel

 • Je hebt interesse in ontwikkelingssamenwerking en staat  achter het werk van Broederlijk Delen.
 • Je hebt liefst enkele jaren ervaring in het onderwijs, jeugd- of vormingswerk.
 • Je hebt sterke coachende vaardigheden en je kunt mensen individueel, maar ook groepen en processen aansturen.
 • Je hebt de nodige educatieve en communicatieve feeling: moeilijke thema’s omzetten in een begrijpbare en aantrekkelijke taal voor kinderen en jongeren is voor jou kinderspel.
 • Je hebt een master in menswetenschappen of  je bouwde een gelijkwaardige ervaring op.
 • Je hebt visie op mondiale vorming  en kan beleid ontwikkelen.
 • Je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk (mits compensatie) .
 • Je kan zonder problemen overweg met MS Windows (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. (Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs). 
 • Startdatum overeen te komen.
 • Een boeiende en internationale werkomgeving met aandacht voor een goede balans werk-privé.
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector (PC 329.01), inclusief extralegale voordelen.
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk, in de vorm van extra vakantie.
 • Eén dag thuiswerk per week is mogelijk.
 • Plaats van tewerkstelling is Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel op wandelafstand van station Brussel-Zuid.

Procedure

Solliciteren kan je door een gemotiveerde brief en CV te versturen tegen uiterlijk 23 juni 2019  naar Broederlijk Delen vzw, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel of naar jobs [at] broederlijkdelen.be.

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Peter Ketelers, de huidige teamcoördinator onderwijs/jongeren, via peter.ketelers [at] broederlijkdelen.be  of 02/213 04 45. Als je geselecteerd wordt, nodigen we je uit voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek.

Over Broederlijk Delen

Samen met 130 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is.

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).