Strijd tegen droogte in Senegal

Broederlijk Delen zet zich samen met de lokale bevolking in voor het herstel van de bodemvruchtbaarheid op het platteland. Zo ook in Senegal, een land dat sinds enkele jaren gebukt gaat onder een enorme droogte.

Wie in het droge seizoen Senegal bezoekt, kan zich moeilijk voorstellen dat driekwart van de Senegalese bevolking leeft van de landbouw. Het platteland lijkt een dorre, hete, met ravijnen doortrokken zandbak. De woestijn rukt er geleidelijk op. Er valt elk jaar minder regen in het drie maanden durende regenseizoen en al meer dan de helft van de vruchtbare landbouwgrond ging verloren. Dit laatste is voornamelijk te wijten aan ontbossing, onaangepaste landbouwtechnieken en een monocultuur van pindanoten en gierst. De gevolgen zijn onmiddellijk voelbaar en nefast: toenemende armoede en meer honger.

Een waardig leven op het platteland

Broederlijk Delen werkt in Senegal samen met acht partnerorganisaties in twee streken: het Plateau van Thiès (ten noordoosten van de hoofdstad Dakar) en de vallei van de Grote Baobolong (in de buurt van de grote stad Kaolack).

Ons programma focust zich op het herstellen en duurzaam beheren van grond, water en natuurlijke vegetatie. We begeleiden boerenfamilies bij het diversifiëren van hun activiteiten en bronnen van inkomen. Er gaat veel aandacht naar het duurzaam verbeteren van de kwaliteit en omvang van hun oogst. Vorming en begeleiding op het terrein spelen daarin een belangrijke rol. Bovendien ondersteunen we hen om op te komen voor hun rechten. Zo kunnen familiale landbouwbedrijfjes weer winstgevend worden. En kunnen de boeren een waardig leven uitbouwen op het platteland.

2017: Wat hebben we bereikt?

In 2017 werkten onze partners intensief samen met 7.100 huishoudens en werden nog eens 4.000 huishoudens bereikt met eenmalige sensibiliseringsacties.

Dankzij anti-erosiemaatregelen, agrobosbouw en ecologische landbouwtechnieken kon meer dan 900 ha grond hersteld worden, wat de totale oppervlakte van  de sinds 2014 herstelde landbouwgrond op 6.300 ha brengt.

De opbrengst van de tuinbouwvelden was erg variabel afgelopen jaar. Op 3 van de 4 velden in Thiès lag de oogst beneden verwachting, wegens aanhoudende problemen met watertoevoer maar de totale groenteproductie bedroeg meer dan 370 ton, wat hoger was dan verwacht.

Onze partners

FPN

FPN is een boerenfederatie. Ze verleent diensten aan haar leden zoals het toekennen van kredieten, de gezamenlijke aankoop van zaaigoed en meststoffen, vorming en commercialisering van de oogst. FPN voorziet ook in infrastructuur, bijvoorbeeld om grondwater op te pompen. Want tuinbouw kan het hele jaar door, ook in het droge seizoen. De boeren zelf zijn verantwoordelijk voor het beheer van het veld. Na elke oogst rekent iedereen zijn onkosten af: water, benzine voor de waterpomp, mest,… En betaalt elke boer zijn lidgeld. Met dat lidgeld kan FPN een spaarpotje aanleggen en nieuwe investeringen doen. Broederlijk Delen werkt sinds 1998 samen met FPN.

Agrécol Afrique

AGRÉCOL is een dienstverlenende ngo die biologische landbouw promoot. Ze begeleidt zowel boeren die voor het eerst met biologische tuinbouw beginnen als boeren die willen overschakelen naar biologische landbouw. AGRÉCOL leert de boeren om zelf zaden te produceren en met inheemse planten biologische pesticiden te maken. Ze helpt de boeren ook met de verkoop van hun producten na de oogst. Broederlijk Delen werkt sinds 2010 samen met AGRÉCOL.