Stap 5: Zamel geld in

Het is zover, de dag van jouw Koffiestop. Veel succes gewenst, en bedankt voor je inzet!

Dit doe je tijdens je Koffiestop

  1. Spreek mensen aan en bied hen een kopje koffie aan.
  2. Vraag een vrije bijdrage ten voordele van Broederlijk Delen. Voor koekjes en cake mag je een extra bijdrage vragen, wat de totale opbrengst ten goede komt. Het handigst is om hiervoor een vaste prijs te bepalen. Zorg voor een duidelijke prijsaanduiding.
  3. Geef hen een campagnefolder uit het Koffiestoppakket mee.

Meer info over Broederlijk Delen

Veel mensen kennen Broederlijk Delen, maar vaak zijn er toch vragen over wat wij nu precies doen. Met dit pasklaar antwoord kun je Broederlijk Delen zonder aarzelen voorstellen:

Broederlijk Delen strijdt tegen armoede en ongelijkheid. We zijn actief in 13 landen. Daar hebben we een typische manier van werken: we zetten zelf geen projecten op, maar we ondersteunen de eigen plannen van de plaatselijke bevolking. We werken rond 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en vrede en inspraak.