Sensibiliseren en aanzetten tot actie

Door mensen te informeren, sensibiliseren en aan te zetten tot actie, roept Broederlijk Delen op tot concrete solidariteit.

Informeren

Als solidariteitsbeweging is het onze plicht om mensen correct te informeren. Ook in eigen land. Over wat er gaande is in de landen waar we actief zijn. En de thema’s waar we al vele jaren expertise rond opbouwen. Een uitdaging, ondanks de grote hoeveelheid informatie die vandaag de dag voor iedereen gratis toegankelijk is. Want het publiek wordt niet altijd correct geïnformeerd. Er is een gebrek aan duidelijke informatie over de uitdagingen waar we voor staan.

Sensibiliseren

Broederlijk Delen zet sterk in op sensibilisatie in eigen land. We delen onze expertise met een breed publiek en willen zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. We worden geïnterviewd, schrijven artikels en opinies, en organiseren debatten en lezingen, waarbij we onze achterban aansporen tot solidaire actie.

Aanzetten tot actie

Daarnaast zetten we mensen aan om actie te voeren. Om zelf het verhaal te brengen van onze strijd tegen de wereldwijde ongelijkheid en anderen hierbij te betrekken. Om hun ongenoegen te uiten over die ongelijkheid door op straat te komen. En om geld in te zamelen zodat wij, hier en in de landen waar we actief zijn, de strijd tegen armoede en ongelijkheid vorm kunnen geven. Samen met lokale organisaties.

Door mensen te informeren, sensibiliseren en aan te zetten tot actie, roept Broederlijk Delen op tot concrete solidariteit. Dat doen we het hele jaar lang. Met één hoogtepunt: de jaarlijkse campagne tijdens de vasten. Zo maken we van de veertig dagen voor Pasen een moment van solidariteit met onze partnerorganisaties.

Ook buiten deze campagneperiode zetten we sterk in op informeren, sensibiliseren en mobiliseren. Zo houden we iedereen die achter Broederlijk Delen staat in beweging. En kunnen we nieuwe mensen betrekken bij onze strijd tegen wereldwijde ongelijkheid. Ons aanbod is heel divers: van informatieavonden over de politieke situatie en ons werk in één van de landen waar we actief zijn, over studentenquizzen tot fietstochten in binnen- en buitenland. Zo is er voor elk wat wils.