Samenleven in Burundi

In Burundi woedde jarenlang een burgeroorlog. Deze heeft sporen nagelaten: de bevolking is verdeeld. En dat vertaalt zich regelmatig in conflicten.

De burgeroorlog heeft het sociaal weefsel in gemeenschappen zwaar aangetast. Er vielen honderdduizenden slachtoffers. Daders en slachtoffers waren vaak buren of familie. Trauma’s en een diepgaand wantrouwen nestelden zich in de samenleving, wat heel nefast is voor de ontwikkeling van arme plattelandsgemeenschappen. Burundi zoekt nog steeds naar manieren om om te gaan met zijn bewogen geschiedenis.

Doorheen het conflict zijn stukken land vaak meermaals onrechtmatig van eigenaar veranderd. Dat veroorzaakt zeer veel problemen. 75 % van de rechtszaken gaat over grondkwesties. Het wettelijk kader om hiermee om te gaan, vertoont een aantal leemtes. Zo heeft maar 1 % van de eigenaars een registratiebewijs van zijn landeigendom. En om de conflicten rond grond te beslechten, wordt er gekozen voor een juridische aanpak. Die houdt weinig rekening met hoe de gemeenschappen omgaan met rechtvaardigheid, legitimiteit en verzoening. Zo blijven de problemen bestaan.