Reglement

Je inschrijven?

Wie?

Iedereen, met of zonder kinderen (2,5 tot 15 jaar), is welkom.

Jongeren tussen 16 en 18 jaar kunnen ook mee op kamp als deelnemer, zonder dat hun ouders aanwezig hoeven te zijn. Zij vormen een eigen groep, slapen samen, en hebben hun eigen begeleiders en programma. Vanaf 18 jaar sluit je aan bij het algemene kampprogramma voor volwassenen.

Wanneer ben je ingeschreven?

Vanaf het ogenblik dat je een betalingsmail krijgt, waarbij ook de blanco medische fiche zit, ben je ingeschreven en ben je dus ook gebonden aan de annulatievoorwaarden (zie verder).

Medische fiche

Bij je bevestigingsmail krijg je een blanco medische fiche. Je vult deze in en stuurt ze naar info [at] wereldkamp.be. Je medische gegevens vul je volledig en correct in. Broederlijk Delen respecteert het medisch geheim en gaat discreet om met deze gegevens. De gegevens worden getoond aan de EHBO - gebrevetteerde als dit nodig wordt geacht. Na het kamp worden de medische fiches vernietigd.

Betaling

Als deelnemer

 • Je betaalt via een overschrijving op rekeningnummer BE06 2100 4752 7022 met vermelding van de gestructureerde mededeling die je via mail ontvangen hebt.
 • Wij willen alle deelnemers vragen om een overschrijving te doen vóór 15 juni 2020. Voor betalingen na 15 juni zijn we genoodzaakt een toeslag te vragen van 20 euro per gezin voor de extra administratieve last.
 • Als deelnemers niet elektronisch via overschrijven hebben betaald en ook niet cash kunnen betalen op de eerste dag van het kamp, wordt deelname aan het kamp geweigerd.

Onze prijzen

 • Deelnemers betalen 150 euro. In deze prijs is inbegrepen: eten, slaapplek, sprekers, het materiaal voor de activiteiten, de verzekering, basis EHBO.
 • Deelnemers van 2,5 tot 15 jaar betalen 90 euro. In deze prijs is inbegrepen: eten, slaapplek, het materiaal voor de activiteiten, kinderopvang, verzekering, basis EHBO.
 • Baby’s en peuters tot 2,5 jaar betalen 30 euro (bijdrage aan maaltijd en verzekering). Opgelet: voor hen is geen opvang voorzien, opvang gebeurt door de ouders.
 • Indien het inschrijfgeld toch een probleem zou leveren, laat het ons weten en dan zoeken we samen naar een oplossing.

Fiscaal attest

Conform de wetgeving op zomerkampen, krijgen alle deelnemende kinderen tot 12 jaar een fiscaal attest voor 11,20 euro per kampdag. Dit komt neer op een fiscale aftrek van 5 x 11,20 euro = 56 euro per kind onder de 12 jaar.

Dit attest wordt na het kamp per post opgestuurd naar de betrokken ouder(s). Dit attest wordt éénmalig uitgereikt en moet je dus goed bewaren.

Annulatie

Opzegging/weigering door Broederlijk Delen

De deelnemer gaat akkoord met de leefregels bij de inschrijving. Als de deelnemer niet akkoord gaat of deze schendt onderneemt Broederlijk Delen gepaste actie.

Opzegging door de deelnemer, begeleider en medewerker

Elke annulatie, om welke reden dan ook, moet schriftelijk gebeuren. De persoon verwittigt schriftelijk via info [at] wereldkamp.be.

 • Je kan kosteloos annuleren tot 7 dagen na inschrijving.
 • Annuleer je voor 1 juni 2020, dan betaal je een administratiekost van 12,50 euro. De rest van je inschrijvingsgeld krijg je terug.
 • Annuleer je voor 15 juni 2020, dan betaal je een administratiekost van 25 euro. De rest van je inschrijvingsgeld krijg je terug.
 • Voor diegenen die niet annuleren en niet komen opdagen, wordt eveneens het volledige deelnamegeld ingehouden en aangerekend.

Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten binnen en buiten de verblijfplaats verzekerd tegen lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum de Hoge Rielen dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden. De deelnemers doen dan best beroep op de familiale polis van het gezin.

Publicaties en privacy

Broederlijk Delen hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De behandeling van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Broederlijk Delen beheert een geautomatiseerd adressenbestand voor het onderhouden van de relaties met geïnteresseerden en donors. Uw gegevens komen in dit bestand terecht. U heeft op elk moment het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen. Deze informatie wordt in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.