Programmaverantwoordelijke Senegal en Burkina Faso (80%)

Samen met een 140-tal partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Het ‘recht op voedsel’, ‘duurzaam beheer van natuurlijke rijkbronnen’ en ‘inspraak en vrede’ zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is. Broederlijk Delen steunt programma’s in de volgende landen: Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Israël/Palestina, Peru, RD Congo, Rwanda, Senegal en Uganda.    

Als programmaverantwoordelijke werk je binnen de dienst internationale programma’s. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de programma’s in een land en je draagt bij tot het algemeen beleid van de dienst. Je werkt in nauw overleg met collega’s in Brussel en bent teamleider voor de lokale vertegenwoordiger, coöperanten en vrijwilligers in dat land. De geselecteerde persoon zal het programma in Senegal en Burkina Faso opnemen. In de loop van de tijd kan dit verschuiven.

Taakomschrijving

 • Je tekent mee het beleid uit voor het land en bouwt samen met de lokale vertegenwoordiger op het terrein programma’s uit.
 • Je volgt de landenbudgetten op, adviseert en begeleidt de lokale vertegenwoordiger in de opvolging van partnerdossiers en neemt beslissingen rond projecten.
 • Je bevordert onderlinge samenwerking, doelmatigheid en kwaliteitsverhoging van het landenprogramma en de werking van het landenteam (lokale vertegenwoordiger, coöperanten en vrijwilligers).
 • Je begeleidt en coacht de medewerkers van het team in functie van de te realiseren doelstellingen.
 • Je zoekt overleg en synergie tussen relevante lokale actoren en vertegenwoordigt Broederlijk Delen bij Belgische/Europese overheden.
 • Je neemt binnen de dienst een algemene of thematische opdracht op, op basis van de taakverdeling tussen de medewerkers.
 • Je geeft vanuit je expertise input voor de bredere werking en beleid van Broederlijk Delen.

Profiel

 • Je hebt affiniteit met de Noord-Zuid-beweging en kan je identificeren met het solidariteitsproject van Broederlijk Delen.
 • Je hebt een Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. 
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring, waarvan minimum 2 jaar in het Zuiden.
 • Je beschikt over een grondige kennis van het Frans en het Engels. 
 • Je hebt een grondige kennis van project- en programmabeheer.
 • Je hebt inzicht in theoretische, methodologische en praktische aspecten van ontwikkelings- en veranderingsprocessen.
 • Je kan goed analyseren en samenvatten en hebt de nodige redactionele vaardigheden voor het opstellen van dossiers en rapporten.
 • Je beschikt over sterke relationele, communicatieve vaardigheden binnen een interculturele context.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en/of coaching van medewerkers. 
 • Je bent bereid naar het buitenland te reizen. 
 • Je hebt een flexibele instelling en een open geest met oog voor opportuniteiten.
 • Je hebt een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur van 80%;
 • Een boeiende en internationale werkomgeving;
 • Een concurrentieel loon binnen de sociaal-culturele sector; verloning op basis van nuttige ervaring;
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk;
 • Plaats van tewerkstelling op 10’ wandelafstand van het station Brussel-Zuid.

Procedure

Je kan solliciteren door een motivatiebrief en CV te versturen vóór 20 april 2020​ naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs [at] broederlijkdelen.be.

Meer informatie kan je opvragen bij Nele De Meyer op het nummer 02/213.04.67

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een praktische proef in de week van 23 april 2020 en desgevallend een interview (voorzien in de week van 4 mei). De eindkandida(a)t(e) wordt gevraagd deel te nemen aan psychotechnische testen. Wij voorzien een zo snel mogelijke indiensttreding.

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).