Programma Wereldkamp 2019

Resist! Over conflict en vreedzaam verzet

Tijdens deze editie bekijken we het thema conflict en vreedzaam verzet vanuit diverse invalshoeken - via gesprekken, debat, film en workshops.

We staan stil bij vragen als: Welke conflicten zijn er de dag van vandaag? Hoe organiseer je als burger verzetsinitiatieven? Hoe kunnen we "peacemakers" zijn in onze eigen omgeving? We gaan in gesprek met enkele inspirerende figuren die het heft in eigen handen genomen hebben.

Programma

Hieronder vind je alvast een overzicht van de dagthema’s.

Zondag: Introductie
Na de nodige tijd om ons te installeren en elkaar te leren kennen, voorzien we  input van een keynote speaker die het thema zal kaderen.

Maandag: Discriminatie
Haat en discriminatie zijn alomtegenwoordig op sociale media. Hoe gaan we daarmee om? Polarisering is een politieke strategie geworden. Hoe kunnen we onze kinderen weerbaar maken tegen hate speech? Hoe reageren we wanneer iemand uit je eigen omgeving zich haatdragend opstelt?

Dinsdag: Conflict
Een wereld zonder conflicten is nog steeds een utopie, jammer genoeg. Dagelijks wordt ons nieuws gedomineerd door zinloos geweld, conflicten, oorlog, ... Maar heel wat conflicten halen het nieuws niet. Die onderbelichte conflicten krijgen een plaats op Wereldkamp.

Woensdag: Geweldloos verzet
Conflicten vermijden is de bron van alles. En lukt dit niet, hoe kunnen we erop reageren zonder de wapens boven te halen?
Geweldloze communicatie is een manier van denken, spreken en handelen die bijdraagt aan wederzijdse verbinding en samenwerking. En geweldloze communicatie is een vorm van vreedzaam verzet waarin je je verder kan verdiepen op Wereldkamp. Zo komt Amnesty International het belang en de impact van zijn Schrijf-je-vrij acties toelichten.

Donderdag: Conclusies
Een jihad van liefde? Is dat de dag van vandaag nog mogelijk. We luisteren naar de hoopvolle boodschap van Mohamed El Bachiri en reflecteren hoe wij strijders van vreedzaam verzet kunnen zijn.

Praktische workshops
Over de dagen heen plannen we ook workshops gevechtsporten, ouder-kind yoga, strijdliederen zingen, ...

Programma op kindermaat

De kinderen werken rond hetzelfde thema als de volwassenen, met gelijkaardige invalshoeken per dag. Dit wordt vanzelfsprekend op hun niveau uitgewerkt. In hun programma zullen we heel sterk werken rond inspirerende voorbeelden van kinderen wereldwijd die ook het heft in handen nemen om verandering in hun leven en/of omgeving te realiseren.