Praktische informatie over het fiscaal attest

Als je € 40 of meer stort aan Broederlijk Delen, ontvang je in het begin van het daaropvolgende kalenderjaar automatisch een fiscaal attest. Met dit attest kan je 45% van jouw gift(en) recupereren via belastingvermindering.

Vraag een nieuw fiscaal attest aan. 

We sturen het fiscaal attest op naam van de rekeninghouder die een gift heeft gedaan en naar het bankadres van de rekeninghouder.

Als je bijvoorbeeld voor 100 euro giften hebt gedaan in 2016, zal je voor inkomstenjaar 2017, 45 euro minder belastingen moeten betalen. 

Let op! Alleen als individuele schenker ontvang je een fiscaal attest. Het gestorte bedrag mag dus niet de opbrengst zijn van een collectieve geldinzameling. Als je bijvoorbeeld een Koffiestop organiseerde of een solidaire maaltijd, dan geeft het ingezamelde bedrag geen recht op een individueel fiscaal attest.

Voor een gift in natura is een fiscaal attest niet mogelijk. Dus wie gratis producten ter beschikking stelt voor een actie krijgt geen fiscaal attest.

De stortingen die op 31 december 2015 effectief op onze rekening stonden, worden vermeld op jouw fiscaal attest voor het inkomstenjaar 2016. Indien de nieuwe gift pas op 2 januari 2016 op onze rekening stond, wordt deze niet meer bij dat fiscaal attest geteld.