Fiscaal attest

Een gift vanaf 40 euro geeft recht op een fiscaal attest. Mooi meegenomen, niet?

Heb ik recht op een fiscaal attest?

Als de som van jouw gift(en) in een volledig kalenderjaar minstens 40 euro bedraagt, krijg je van ons een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Met dat attest kan je tot 45% van jouw gift(en) recupereren via belastingvermindering.

Ook bedrijven en organisaties hebben recht op een fiscaal attest en kunnen, indien gewenst, een bewijs van betaling aanvragen.

Let wel, het moet om een werkelijke gift gaan, zonder tegenprestatie. Een gift in natura of de opbrengst van een inzamelactie geeft geen recht op een fiscaal attest.

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

De stortingen die op 31 december effectief op onze rekening stonden, worden vermeld op jouw fiscaal attest voor het volgende inkomstenjaar. Indien de nieuwe gift pas op 2 januari op onze rekening stond, wordt deze niet meer bij dat fiscaal attest geteld.

We sturen het fiscaal attest op naam van de rekeninghouder die een gift heeft gedaan en naar het bankadres van de rekeninghouder.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over je fiscaal attest? Is jouw fiscaal attest zoek of heb je geen ontvangen? Of zijn de gegevens op je fiscaal attest niet juist? Contacteer ons via dit online formulier.