Broederlijk Delen werkt in Oeganda samen met 11 organisaties

De economische groei van Oeganda is spectaculair. Maar het zijn vooral de rijken die ervan profiteren. Kleine boeren worden doorgaans aan hun lot overgelaten.

Samen met 11 lokale partnerorganisaties werken we in de streken Rwenzori en Lango aan duurzame familiale landbouw, bewustmaking rond gezond voedsel en het weerbaarder maken van boeren tegen klimaatschokken.

We zetten in op de verkoop van de oogst op de lokale markten en versterken coöperaties zodat een groter deel van de winst naar de boer zelf gaat. 

We stimuleren boeren ook om hun stem te laten horen en van de overheid de ondersteuning te eisen waar ze recht op hebben.

We zetten ook in op gelijke man-vrouw kansen en proberen jongeren te motiveren en te betrekken bij de landbouwsector.

2017: een aantal resultaten

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 772.318 euro in Oeganda

Rwenzori

  • De voedselzekerheid steeg van 35% naar 37%.

  • De productie van koffie, cacao, bananen, maïs, bonen en maniok steeg met gemiddeld 13%, hoewel het weer minder gunstig was dan verwacht.

  • De toepassing van landbouwtechnieken die de boeren weerbaar maken tegen klimaatverandering steeg van 43% naar 56%.

Lango

  • De voedselzekerheid steeg van 20% naar 51%.

  • De productie van maïs, bonen, sojabonen, maniok en sorghum steeg met gemiddeld 31%.

  • De toepassing van landbouwtechnieken die de boeren weerbaar maken tegen klimaatverandering steeg van 10% naar 33%.

Onze doelstellingen voor de komende jaren

We streven ernaar om de levenskwaliteit te verbeteren van 62.000 boerenfamilies in de regio’s Rwenzori en Lango door samen met onze partnerorganisaties in te zetten op verhoogde voedselzekerheid en verhoogd inkomen, door betere landbouwproductie en commercialisering. Onze voornaamste doelgroepen zijn kleinschalige familiale boeren die zich organiseren in groepen en coöperatieven, en kwetsbare jongeren op het platteland.

Met welke organisaties werken we samen?

Broederlijk Delen werkt in Oeganda samen met 11 lokale organisaties. We bekijken met de boeren hoe we de landbouwtechnieken en het landgebruik kunnen verbeteren. Hoe voeding beter te bewaren, inkomsten te sparen of goed te investeren. Door zich beter te organiseren staan boeren sterker op de markt. We stimuleren boeren ook om hun stem te laten horen en van de overheid de ondersteuning te eisen waar ze recht op hebben. We bereiken 62.000 boerenfamilies in twee regio’s: Lango (in het noorden) en Rwenzori (in het zuidwesten).

 

AFSRT (Agency for Sustainable Rural Transformation) versterkt boerenorganisaties en werkt aan de verbetering van landbouwproductie, meer bepaald het ecologisch gezond maken van familie boerderijen (via trainingen, ontwikkeling van handleidingen, leiden van lokale comités en demo-sites voor verwerking van afval).

 

CARITAS LIRA helpt familiale boeren en coöperaties op ecologische manier rendabel te maken, met oog voor het promoten van inheemse gewassen. Caritas doet aan beleidsbeïnvloeding voor het behoud van de lokale biodiversiteit. De organisatie begeleidt ook lokale coöperatieven en werkt rond seksuele en reproductieve gezondheid.

 

COSIL (Community Sustainable Initiatives Link) legt zich toe op het versterken van gemeenschappen door middel van vorming en begeleiding.

http://cosiluganda.com/

 

FAPAD (Facilitation for Peace and Development) ondersteunt landbouwontwikkeling en werkt rond landrechten en mensenrechten. De organisatie verleent juridische bijstand en doet lobbywerk rond landeigendom.

http://fapaduganda.org/

 

ICES (Initiatives for Community Empowerment and Support) bevordert het gebruik van aangepaste landbouwtechnologieën voor een betere productie en hoger inkomen, met speciale aandacht voor duurzame innovatie in landbouw en veeteelt.

 

JESE (Joint Effort to Save the Environment) wil extreme armoede verminderen in plattelandsgemeenschappen door hen te versterken en in te zetten op organische landbouw en goed beheer van natuurlijke hulpbronnen.

http://www.jese.org/

 

KIIMA FOODS ondersteunt boerengroepen in Kasese bij duurzame landbouw en de verwerking en vermarkting van hun productie.

https://kiimafoods.wordpress.com/

 

KRC (Kabarole Research and Resource Center) bevordert ontwikkelingsprocessen van gemeenschappen door relevante (wetenschappelijke) informatie beschikbaar te maken voor de doelgroep via toegankelijke media en taalgebruik.

http://krcuganda.org/

 

SATNET (Sustainable Agriculture Trainers Network) ondersteunt de ontwikkeling van duurzame familiale landbouw in de regio door aangepaste technieken te ontwikkelen en te verspreiden. Ze doet lokaal lobbywerk om betere levensomstandigheden af te dwingen.

http://www.satnet.org.ug/

 

SEMULIKI (Semuliki Cooperative Union Ltd) is een coöperatie die de leden ondersteunt om de productie van cacao, bananen en cassave te verbeteren.

 

XAVERI (Uganda Xaverian Movement) is een nationale jongerenbeweging die zich richt op jongeren van plattelandsgemeenschappen, werkt rond opvoeding, rechten en plichten en strijdt tegen kindermishandeling.