Over de reis

Een inleefreis is een vormingsproces. Hoe verloopt dat?

Een inleefreis is een vorming die bestaat uit drie onderdelen: de voorbereiding, de reis zelf en de nawerking. Ieder deel is even belangrijk.

De inleefreis naar Guatemala

De reis vindt plaats van 29 juli tot 15 augustus 2018.

Met een inleefreis wil Broederlijk Delen jou een zo volledig mogelijk beeld geven van de realiteit in Guatemala. Je ontmoet mensen uit alle sociale lagen. De nadruk ligt wel op het contact met de doelgroep van onze partnerorganisaties: de gemarginaliseerde rurale bevolking (boerenfamilies en inheemsen). Je maakt kennis met politieke, sociale, economische en culturele aspecten van het land.

Bij je inschrijving ligt het programma nog niet volledig vast. In de maanden voor het vertrek wordt dit op punt gezet, in overleg met werknemers van Broederlijk Delen ter plaatse, en met de lokale partnerorganisaties. Als je meegaat op inleefreis verbind je je ertoe om het programma volledig te volgen.

Hoofdstad

In de hoofdstad Guatemala-Stad verblijven we enkele dagen. Daar maak je kennis met de stedelijke context en zo krijg je een completer beeld van Guatemala. We worden er gebrieft door Leen Van Acker, lokaal vertegenwoordiger van Broederlijk Delen.

Bezoek aan de partnerorganisaties van Broederlijk Delen

Medewerkers van onze Guatemalteekse partnerorganisaties leggen je uit hoe ze werken rond agro-ecologische landbouw, organisatieversterking en rechtenverdediging. Ze nemen je mee ‘in het veld’, waar je ziet hoe deze mensen hun plannen realiseren. Je ontmoet kleine boeren, inheemse bevolkingsgroepen, vrouwengroepen en jongeren.

Inleefverblijf

Je verblijft een aantal dagen in een lokale gemeenschap in het westen van Guatemala. Je logeert, meestal per twee, bij een gastfamilie. Of je overnacht in een centrum van de gemeenschap. Tijdens deze periode neem je deel aan het dagelijkse leven van deze mensen.

Het inleefverblijf is vaak indringend. Je voelt je vertrouwd met mensen die je nooit eerder hebt ontmoet en je wordt even opgenomen in de gemeenschap.

Vertrouwen groeit enkel in wederzijds respect. Als gast stel je je open voor de mensen die je ontmoet en probeer je je te verplaatsen in hun leefwereld. Je interesseert je voor wat hen beroert.

Je gastgemeenschap zal ook jou willen leren kennen en heel wat vragen stellen over jouw leven. Door deze uitwisseling ontstaat een verbondenheid, een respect voor ieders eigenheid, tradities en gewoontes.

Zo’n inleefverblijf kan best confronterend zijn. Vaak is er weinig of geen comfort of privacy, de mensen hebben andere gewoonten en veel voelt vreemd aan. Je krijgt inzicht in de oorzaken van sommige lokale situaties, waardoor je je vragen gaat stellen over je eigen levenswijze of ons maatschappijmodel. Maar je ervaart ook waarin we gelijkaardig zijn en wat ons verbindt. Tijdens de inleefreis denken we hier samen over na en wisselen we onze ervaringen uit.

Encuentro

Tijdens een encuentro, een ontmoeting/forum, gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van partnerorganisaties, met boeren, jongeren, vrouwen, mensenrechtenverdedigers rond het thema: van verzet naar ‘het goede leven’ (de la resistencia al Buen Vivir).

We leren hoe zij een leefbare lokale gemeenschap proberen op te bouwen. We denken samen na over alternatieve vormen van solidaire economie en landbouw, ook bij ons in België. We wisselen ervaringen en visie uit. Dit doen we niet alleen door te praten, maar ook door te tekenen/schilderen, plannen uit te beelden, een project te bezoeken, even mee te werken op het veld of de kracht van hun Mayarituelen te ervaren. We doen alles samen.

Alternatief toerisme en tocht

Een inleefreis is geen toeristische vakantie, maar we maken wel tijd voor ontspanning. Met plaatselijke gidsen verkennen we historische sites en oogstrelende gebieden met een rijke fauna en flora. We houden halt bij interessante sites en plaatsen met Mayarituelen.

Ook een tweedaagse tocht door het mooie Guatemalteekse landschap behoort tot de mogelijkheden. We zorgen ervoor dat dit voor iedereen met een gewone fysieke conditie haalbaar is.

De meest confronterende ervaring was het inleefverblijf bij een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. We kregen een duidelijker beeld over wat deze organisatie precies doet voor de gezinnen. Of hoe de steun van Broederlijk Delen uiteindelijk zichtbaar vertaald wordt bij de gezinnen zelf. (O’Brian, jongeren in Oeganda 2016)

Afhankelijk van de situatie van de partnerorganisaties of van de actuele (politieke) toestand in het land kan het programma op het laatste ogenblik nog wijzigen.