Op inleefreis met Broederlijk Delen

Een inleefreis is een drietrapsraket: de voorbereiding, de reis zelf en de nawerking. Ieder deel is even belangrijk.

De voorbereiding

Tijdens onze vormingsdagen word je intensief voorbereid. Een inleefreis is immers niet zomaar een reis, maar ook een onderdompeling in een andere cultuur.

  • Kennismaking met elkaar en elkaars verwachtingen;
  • De visie van Broederlijk Delen op ontwikkelingssamenwerking en de manier waarop we werken met partnerorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika;
  • Experts ter zake vertellen over het land (i.e. geschiedenis, cultuur, onderwijs, religie, politiek, economie en ecologie);
  • De werking van onze partnerorganisaties;
  • De Broederlijk Delencampagne;
  • Interculturele communicatie;
  • Praktische info (i.e. inentingen, medicatie, reistas, administratie, internationaal paspoort, reisprogramma, taakverdeling tijdens de reis, …).

De inleefreis

Bezoek aan partnerorganisaties

Medewerkers van onze partnerorganisaties leggen je uit hoe ze werken rond agro-ecologische landbouw, organisatieversterking en rechtenverdediging. Ze nemen je mee ‘in het veld’, waar je ziet hoe deze mensen hun plannen realiseren. Je ontmoet kleine boeren, inheemse bevolkingsgroepen, vrouwengroepen en jongeren.

Inleefverblijf

Je logeert een aantal dagen, meestal per twee, bij een gastfamilie in een lokale gemeenschap. Gedurende vier dagen neem je deel aan het dagelijkse leven van deze mensen.

Het inleefverblijf is vaak indringend. Je voelt je vertrouwd met mensen die je nooit eerder hebt ontmoet en je wordt even opgenomen in de gemeenschap.

Vertrouwen groeit in wederzijds respect. Als gast stel je je open voor de mensen die je ontmoet en probeer je je te verplaatsen in hun leefwereld. Je interesseert je voor wat hen beroert. Je gastgemeenschap zal ook jou willen leren kennen en heel wat vragen stellen over jouw leven. Door deze uitwisseling ontstaat een verbondenheid, een respect voor ieders eigenheid, tradities en gewoontes.

De meest confronterende ervaring was het inleefverblijf bij een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. We kregen een duidelijker beeld over wat deze organisatie precies doet voor de gezinnen. Of hoe de steun van Broederlijk Delen uiteindelijk zichtbaar vertaald wordt bij de gezinnen zelf.

O’Brian, Inleefreis jongeren naar Oeganda 2016

Een inleefverblijf kan best confronterend zijn. Vaak is er weinig of geen comfort of privacy, en houden de mensen er andere gewoonten op na. Je krijgt inzicht in de oorzaken van sommige lokale situaties, waardoor je je vragen gaat stellen over je eigen levenswijze. Maar je ontdekt ook wat jullie verbindt.

Encuentro of forum

Tijdens een encuentro – een ontmoeting of forumga je in gesprek met vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties, met lokale boeren, jongeren, en vrouwen, of met mensenrechtenverdedigers.

Je ontdekt hoe zij een leefbare lokale gemeenschap proberen op te bouwen. We denken samen na over alternatieve vormen van solidaire economie en landbouw of over democratisering en mensenrechten, ook bij ons in België. We wisselen gedachten en ervaringen uit; niet alleen door te praten, maar ook door te tekenen/schilderen, een project te bezoeken, of even mee te werken op het veld.

Alternatief toerisme

Een inleefreis is geen toeristische vakantie, maar we maken wel tijd voor ontspanning. Met plaatselijke gidsen verkennen we historische sites en oogstrelende gebieden met een rijke fauna en flora.

Nawerking

Het programma eindigt niet met de inleefreis zelf. Na terugkomst deel je jouw ervaringen met het brede publiek.

Je bent geen expert, maar je hebt met eigen ogen de lokale realiteit gezien. Dat maakt van jou een bevoorrechte getuige. Met jouw kritisch inzicht en je persoonlijke ervaring kan je vertellen over de rijkdom, de waarden en de kracht van mensen elders in de wereld. Zo kan je ook anderen aan het denken zetten.

In het voorjaar werk je, volgens je eigen beschikbaarheid en talenten, mee aan de Broederlijk Delencampagne. Ben je een vlotte prater? Dan kan je over je ervaring vertellen tijdens een Broederlijk Delenbijeenkomst. Of je bouwt mee aan ons educatief pakket voor scholen. Samen met de medewerker uit jouw regio bepaal je wat je doet en hoe hij/zij je daarbij kan ondersteunen.

Beschik je over een netwerk? Dat is een pluspunt. Je netwerk kan bestaan uit familie, vrienden, school, parochie, je werk, een vereniging, …, waarmee je jouw ervaringen achteraf kan delen.

Op een terugkomdag vertalen we onze ervaringen en inzichten vanop inleefreis naar de vastencampagne.