Onze werkregio in Peru

Broederlijk Delen steunt partnerorganisaties in de hoge provincies van de regio’s Cusco en Apurímac. De enorme toename van mijnbouw in de regio maakt de situatie erg complex en explosief.

Spanningen en conflicten

Er bestaan onvoldoende maatregelen om de rechten van de lokale bevolking te waarborgen en het milieu te beschermen. Dat leidt niet alleen tot conflicten met mijnbouwbedrijven maar ook tussen gemeenschappen onderling. Lokale besturen beschikken over meer financiële middelen dan vroeger, maar vaak zijn ze niet in staat die nieuwe inkomsten op een verantwoorde manier te beheren, en dat leidt tot corruptie. Wanneer lokale overheden er andere visies op nahouden (lees: geen vrije baan geven aan multinationale bedrijven), ontstaan er conflicten met de nationale overheid. De interne spanningen in de regio zorgen voor een enorme druk en de snelle veranderingen stellen de bevolking voor grote uitdagingen.