Ontleen de expo vreedzaam verzet in Palestina en Israël

De Israëlisch-Palestijnse kwestie roept meestal negatieve associaties op. Israëlische bombardementen op dichtbevolkte wijken in Gaza, Palestijnse steekpartijen tegen Israëlische burgers, geweld van kolonisten, Palestijnse aanslagen op openbare plaatsen, standrechtelijke executies van verdachten door het Israëlische leger, ... In het dominante discours over Israël en Palestina is het geweld alomtegenwoordig. 

Toch zijn er ook talloze mensen in Palestina en Israël die geweldloos voor verandering opkomen. Het vreedzame verzet is springlevend, al speelt het zich vaak onder de radar af. Broederlijk Delen wil een andere kant van het conflict tonen en dit verzet in de schijnwerpers plaatsen. We doen dit onder meer via de steun aan Palestijnse en Israëlische organisaties en sensibilisering in Vlaanderen. 

Lieve Dierickx haalde de expo naar school: "Collega's spraken mij aan dat het een schitterende tentoonstelling was; iedereen was aangenaam verrast! Een grote pluim dus voor de bedenkers en de creatieve makers ervan! Misschien doen we er binnen 2 jaar weer iets mee?"

Daarom maakten we een rondreizende tentoonstelling over de kracht van vreedzaam verzet in Palestina en Israël. Via citaten en foto’s zoomt deze expo in op concrete acties op het terrein. Palestijnen associëren geweldloos verzet vaak met het woord soemoed, veerkracht, en de dagelijkse strijd om waardigheid en rechten als onderwijs en bewegingsvrijheid. De realiteit van de bezetting voedt hun vreedzame acties. Israëlische mensenrechtenactivisten steunen Palestijnen in hun strijd om basisrechten omdat ze menen dat het lot van beide volkeren met elkaar verbonden is.

Wil je met je organisatie, school of bibliotheek graag de tentoonstelling in je buurt?  De tentoonstelling kan je gratis ontlenen.

Openingsavond tentoonstelling met foto's en gasten