Ons aanbod lezingen Voedsel en Afrika

Honger in een wereld van overvloed. Hoe komt dat?

Er wordt vandaag voldoende voedsel geproduceerd om de wereldbevolking in theorie 2 keer te voeden. Toch lijdt 1 op 9 mensen honger, zijn 2 miljard mensen ondervoed en lijden 2 miljard mensen aan overgewicht of obesitas. Straffe cijfers die aantonen dat het huidige wereldwijde landbouw en voedselsysteem faalt voor maar liefst 2/3de van de wereldbevolking.

Wie wordt er waar in de wereld geconfronteerd met voedselonzekerheid?

Wat zijn de oorzaken van het falen van de voedselvoorziening in de wereld?

Welke oplossingen zijn er voor handen? Wat kunnen we zelf doen? Wat moeten beleidsmakers doen? 

Duur: 1u uiteenzetting, 30 min. vraag & antwoord (aanpasbaar aan de vraag)       
Doelpubliek: middelbare scholieren – studenten – volwassenen

De principes van agro-ecologie

Agro-ecologie wordt internationaal meer en meer erkend als een alternatief voor de huidige, destructieve manier van aan landbouw doen en voedsel te verwerken, verdelen en vermarkten. Het is een landbouwpraktijk, een sociale beweging en een wetenschap die ernaar streeft om voedsel te produceren op een manier die ecologisch, economisch en sociaal duurzaam en rechtvaardig is. Er bestaat veel verwarring over wat agro-ecologie wel en niet is. Broederlijk Delen werkte samen met haar internationaal netwerk CIDSE  aan een uitgebreide publicatie om klaarheid te scheppen. Via infographics, korte video’s en succesverhalen doen we uit de doeken wat agro-ecologie is en hoe het de wereld kan veroveren en veranderen.

Duur: 1u uiteenzetting, 30 min. vraag & antwoord (aanpasbaar aan de vraag)
Doelpubliek: middelbare scholieren – studenten – volwassenen