Ons aanbod lezingen Natuurlijke rijkdommen en Latijns-Amerika

De strijd om grondstoffen in Latijns-Amerika

De wereldwijde honger naar grondstoffen leidt in Latijns-Amerika tot een ongeziene boom van mijnbouw- en energieprojecten. Verschillende regeringen hebben er hun fraaie groeicijfers van de laatste jaren aan te danken. Maar de grondstoffeneconomie gaat ook gepaard met schendingen van mensenrechten, milieuvervuiling en toenemende ongelijkheid. Over het hele continent is er sociaal protest tegen ontginningsprojecten. Lokale gemeenschappen eisen een stem in het ontwikkelingsdebat. Zij verdedigen hun water, grond en biodiversiteit.

Wie wint en wie verliest bij de ontginning van grondstoffen?

Wat is de rol van politici en bedrijven?

Hoe kunnen we hier duurzamer omgaan met natuurlijke rijkdommen?

Duur: 1,5 à 2u (met PowerPointpresentatie)                                                                    
Doelpubliek: (jong)volwassenen

Colombia op weg naar duurzame vrede?

Na meer dan een halve eeuw gewapend conflict sloten de rebellengroep FARC en de Colombiaanse regering in november 2016 een definitief vredesakkoord. De Colombiaanse ex-president Santos won de Nobelprijs voor de Vrede en het akkoord wordt als een voorbeeld voor andere conflictregio’s beschouwd. Maar de vrede is broos. Op het terrein blijven paramilitairen en andere gewapende groepen ernstige mensenrechtenschendingen begaan. De inzet: controle over het grondgebied en de natuurlijke rijkdommen. Economische belangen bedreigen de opbouw van duurzame vrede. In deze context komen lokale gemeenschappen op voor hun rechten. Daarbij zetten ze hun leven op het spel, want voor mensenrechten- en milieuactivisten is Colombia nog steeds één van de gevaarlijkste landen ter wereld.

Wat zijn de oorzaken van het geweld in Colombia?

Welke uitdagingen liggen op de weg naar effectieve vrede?

Welke rol speelt de internationale gemeenschap?

Duur: 1,5 à 2u (met PowerPointpresentatie)                                                                    
Doelpubliek: (jong)volwassenen

Bedrijven en mensenrechten: een inleiding tot het politiek debat

De privésector heeft wereldwijd een steeds grotere impact op de ontwikkeling van het platteland – ook in de partnerlanden van Broederlijk Delen. Denk maar aan de grootschalige agro-industrie of de mijnbouwsector. Vaak gaat het om investeringen door internationale (ook Europese) bedrijven. Hoewel bedrijven een positieve bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling, gaan hun activiteiten in de praktijk al te vaak gepaard met schendingen van de rechten van lokale gemeenschappen. Op internationaal niveau is er tot op vandaag geen bindende wetgeving om bedrijven te verplichten mensenrechtenschendingen te voorkomen en om hen aansprakelijk te houden. Al is het politiek debat wel volop aan de gang.

Op welke manier worden partnerorganisaties van Broederlijk Delen geconfronteerd met mensenrechtenschendingen door bedrijven?

Wat zijn de oorzaken van de straffeloosheid?

Wat is de rol van de Verenigde Naties, de Europese Unie en België?

Duur: 1,5 à 2u (met PowerPointpresentatie)                                                                    
Doelpubliek: (jong)volwassenen
Contacteer Wies Willems voor info en reservering.