Nog geen vrede in Congo

Al 25 jaar is de regio van de Grote Meren in Centraal-Afrika het strijdtoneel van conflicten. Broederlijk Delen ijvert samen met Pax Christi Vlaanderen voor inspraak en vrede in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Rwanda.

Wat is de context?

De jaren '90 waren een gewelddadige periode voor Centraal-Afrika. Rwanda is sedert 25 jaar herstellende van de genocide (1994). Burundi bevindt zich opnieuw in een crisis sinds het einde van de burgeroorlog (1993-2005).

Ondertussen worden verschillende regio’s in Congo, zoals het oosten, nog geteisterd door conflicten tussen gewapende groepen. De Congolese overheid en de vredesmissie van de Verenigde Naties (MONUSCO) krijgen de onveiligheid amper onder controle. De burgerbevolking is het grootste slachtoffer van schendingen van de mensenrechten, zoals seksueel geweld en de rekrutering van kinderen. Ondanks het vredesakkoord van Addis Abeba (2013) is er nog steeds geen sprake van vrede in (Oost-)Congo.

De verkiezingsprocessen in de regio zijn cruciaal omdat ze een impact hebben op de vredesprocessen in de landen.

Wat doet Broederlijk Delen?

Sinds 2008 werkt Pax Christi Vlaanderen in partnerschap met de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen rond de vredesprocessen in Centraal-Afrika. De focus ligt op de politiek en veiligheid in Congo, met bijzondere aandacht voor de hoofdstad Kinshasa en de conflictregio in het oosten (provincies Noord- en Zuid-Kivu). Daarnaast hebben we ook aandacht voor de situatie in de buurlanden Burundi en Rwanda.

Beleidsmedewerker Nadia Nsayi doet aan politieke beïnvloeding in België en op Europees niveau. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Vlaamse ngo-koepel 11.11.11 en het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika (EURAC). We doen ook aan sensibilisatie via lezingen en debatten en standpunten in de media.

Wat vraagt Broederlijk Delen?

Algemeen pleiten voor een inclusieve en globale aanpak van de vredesprocessen in Centraal-Afrika. Wat Congo betreft, vragen we dat België bilateraal en binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties een coherent en gecoördineerd beleid voert ter ondersteuning van:

  1. Organisatie van eerlijke en veilige verkiezingen, in navolging van de grondwet;
  2. Ontwapening en re-integratie van rebellengroepen;
  3. Opbouw van een professionele leger, politie en justitie;
  4. Uitvoering van het mandaat van de VN-vredesmissie MONUSCO;
  5. Uitvoering van initiatieven van het lokale middenveld op vlak van inspraak en vrede.