U bent hier

Steun Broederlijk Delen met jouw testament

Door Broederlijk Delen op te nemen in je testament leef je voort in de plannen van het Zuiden, zonder eventuele erfgenamen te benadelen. Jouw gebaar betekent een beter leven voor duizenden mensen.

Een goed doel in je testament heeft voordelen

  • Met jouw nalatenschap kunnen wij ons werk voortzetten.
  • Jij bent gerust gesteld dat alles goed geregeld is.
  • Jouw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel.

Download de brochure

Wil je alle info rustig nalezen? Download onze brochure.

Heb je liever een gedrukte versie? Neem contact op met onze collega Paul Quintiens.

paul quintiens
Paul Quintiens
Relatiebeheer schenkingen en legaten
paul.quintiens [at] broederlijkdelen.be
02 213 04 39

Een duolegaat

Eind september 2020 besliste de Vlaamse Regering om per 1 juli 2021 niet alleen de tarieven van de schenk- en erfbelasting ten voordele van Broederlijk Delen te verlagen tot 0%, maar ook het fiscale voordeel van het duo-legaat te neutraliseren. De decreten zijn nog niet door het Vlaams Parlement gestemd, maar we mogen ervan uitgaan dat dit gevolgen heeft voor iedereen die reeds een testament met een duo-legaat opstelde of van plan is dit te doen.

Heb je reeds een testament opgesteld met een duolegaat? Je hoeft nog niet naar je notaris te gaan. De modaliteiten zijn op dit ogenblik nog niet gekend.

Heb je plannen om een testament met een duolegaat op te stellen? We raden je aan om hier mee te wachten tot de modaliteiten klaar en duidelijk zijn.

Voor iedereen geldt in elk geval het volgende: zit je met vragen, neem dan gerust contact op.

Vanuit diepe verbondenheid met mijn medemens en mijn diepe waardering voor Broederlijk Delen, heb ik mijn testament geschreven en in bewaring gegeven aan mijn notaris. Ik dank Broederlijk Delen om alle gekregen informatie. 

T.B. uit Koksijde

Veel gestelde vragen over legaten

1. Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking via testament. Het krijgt dus pas uitwerking bij de dood van de schenker. De legataris is degene die het legaat ontvangt. De legataris kan een persoon zijn of een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden, zoals Broederlijk Delen.

2. Wat kan je met jouw legaat realiseren?

  • Lees op deze website enkele verhalen van wat we samen met onze partnerorganisaties realiseerden: De impact van ons werk
  • Het jaarverslag geeft een algemene impressie van onze activiteiten. Je leest ook waar Broederlijk Delen zijn middelen haalt en hoe ze besteed worden: Jaarverslag 2016

3. Hoe kan ik een legaat aan Broederlijk Delen nalaten?

Een deel van je nalatenschap komt altijd toe aan je wettelijke erfgenamen, als je die hebt. Je kan zelf bepalen hoe je het overige deel van je bezittingen verdeelt na je overlijden. Het volstaat om in je testament te vermelden dat je een deel van je bezit, of het geheel als je geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan Broederlijk Delen.

4. Hoe stel ik een geldig testament op?

Je kan zowel een handgeschreven als een notarieel testament maken. Een handgeschreven testament is een door jou eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend testament. Een notarieel testament wordt door jou gedicteerd en door de notaris neergeschreven, waarna je het ondertekent. We raden je aan je testament door een notaris te laten nakijken en het ook bij hem in bewaring te geven. Dit is de beste waarborg dat je wilsbeschikking uitgevoerd wordt zoals jij dat wenst. Een testament is niet noodzakelijk definitief. Je kan het altijd wijzigen. Enkel de laatste versie is bindend.

5. Wat gebeurt er met mijn testament na mijn overlijden?

Een testament wordt uitgevoerd volgens de wensen van de overledene. Meestal waakt de notaris erover dat dit correct gebeurt. Je kan echter in je testament ook een testamentuitvoerder aanstellen. Dit is vaak een vriend of familielid.

6. Kan ik een huis of een kunstwerk nalaten aan Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen mag onroerende goederen (huis, grond, appartement, enzovoort) en roerende goederen (schilderij, postzegelcollectie, enzovoort) aanvaarden. Broederlijk Delen verkoopt ze aan de beste prijs. De opbrengst is uiteraard bestemd voor de plannen van de mensen in het Zuiden.

7. Wordt mijn legaat aan Broederlijk Delen goed opgevolgd?

Broederlijk Delen beheert de toegekende legaten met de nodige ernst en met respect voor de wil van de overledene. De overheid, notaris en een eventuele testamentuitvoerder zien erop toe dat alles correct verloopt.

Contact

  • Heb je een vraag?
  • Ontvang je graag de gratis gids rond schenkingen en legaten?
  • Wil je een persoonlijk gesprek of organiseer je liever een informatiesessie voor een groep?  

Vul hier je gegevens in of neem contact op met Paul Quintiens

paul quintiens
Paul Quintiens
Relatiebeheer schenkingen en legaten
paul.quintiens [at] broederlijkdelen.be
02 213 04 39