U bent hier

Nieuws en persberichten

Vanaf zaterdag 28 mei 2011 bezocht minister van Buitenlandse Zaken, Steven Vanackere, de Democratische Republiek Congo.
25 februari 2011 - Inspraak en vrede - Congo
Begin januari werden tientallen vrouwen in Oost-Congo verkracht door militairen van het regeringsleger. Na een proces van minder dan twee weken heeft de rechtbank bijna alle beschuldigden veroordeeld.
31 Januari 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Rwanda - Nadia Nsayi
In januari 2011 werd een Rwandese leider van de rebellengroep FDLR (Forces Democratiques pour la Libération du Rwanda) door Frankrijk uitgeleverd aan het Strafhof in Den Haag.
21 Januari 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Sinds de transitieperiode (2003-2006) helpt de internationale gemeenschap, waaronder België, de Congolese autoriteiten met de (her)opbouw van een nationaal, gedisciplineerd leger.
17 Januari 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
In Congo kijken ze met bijzondere belangstelling naar de gebeurtenissen in Ivoorkust, waar sinds de verkiezingen van eind 2010 twee rivaliserende presidenten aan de macht zijn.
Op vrijdag 1 oktober 2010 publiceerden de Verenigde Naties het veelbesproken rapport over mensenrechtenschendingen in de periode 1993-2003 in de Democratische Republiek Congo.
24 september 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen vraagt de Belgische regering een respectvolle, kritische en constructieve dialoog met de Congolese autoriteiten aan te gaan, en een voortrekkersrol op te nemen binnen de EU.
03 september 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi
In 2010 keurde de Amerikaanse president Obama een wet goed waarin bedrijven die mineralen uit de Democratische Republiek Congo of omringende landen importeren verplicht om transparanter te zijn.
03 september 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi
Congo is ontzettend rijk aan grondstoffen, maar multinationals profiteren van de zwakke Congolese staat. Broederlijk Delen pleit er al jaren voor om oneerlijke mijnbouwcontracten te herzien.
26 maart 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ondersteunen de oproep van EurAc aan de EU en Europese leden van de VN Veiligheidsraad om een weloverwogen beslissing rond de toekomst van Monuc te nemen.

Pagina's