U bent hier

Nieuws en persberichten

03 september 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi
In 2010 keurde de Amerikaanse president Obama een wet goed waarin bedrijven die mineralen uit de Democratische Republiek Congo of omringende landen importeren verplicht om transparanter te zijn.
03 september 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi
Congo is ontzettend rijk aan grondstoffen, maar multinationals profiteren van de zwakke Congolese staat. Broederlijk Delen pleit er al jaren voor om oneerlijke mijnbouwcontracten te herzien.
26 maart 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ondersteunen de oproep van EurAc aan de EU en Europese leden van de VN Veiligheidsraad om een weloverwogen beslissing rond de toekomst van Monuc te nemen.
19 maart 2010
Toen koning Albert begin 2010 de uitnodiging van president Kabila kreeg om naar Congo te komen, kende de politieke belangstelling voor Centraal-Afrika een nieuw hoogtepunt.
De EU moet zijn hefbomen gebruiken en Israël duidelijk maken dat de regels van het internationaal recht niet buigbaar zijn. Alleen zo kan de EU helpen om woorden in daden om te zetten.
Tot op heden moest niemand rekenschap afleggen voor de begane schendingen van het internationaal recht. Ook Europa ontbrak het aan de politieke wil om de partijen hiertoe aan te sporen.
12 Januari 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Op 17 december 2009 nam het Europees Parlement een resolutie aan over geweld in de Democratische Republiek Congo.
De natuurlijke rijkdommen in de Kivustreek vormen geen hoofdoorzaak van het conflict, maar houden het wel in stand. De grondstoffenproblematiek moet worden meegenomen in het zoeken naar oplossingen.

Pagina's