U bent hier

Nieuws en persberichten

21 Januari 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Sinds de transitieperiode (2003-2006) helpt de internationale gemeenschap, waaronder België, de Congolese autoriteiten met de (her)opbouw van een nationaal, gedisciplineerd leger.
17 Januari 2011 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
In Congo kijken ze met bijzondere belangstelling naar de gebeurtenissen in Ivoorkust, waar sinds de verkiezingen van eind 2010 twee rivaliserende presidenten aan de macht zijn.
Het vredesproces in het Midden-Oosten blijft een processie van Echternach. Ook als er vermoeden van lichte winst is, moet Brigitte Herremans vaststellen dat die hoop snel weer de kop wordt ingedrukt.
30 november 2010 - Inspraak en vrede - Colombia
Ngo's en slachtoffers vragen onderzoek naar illegale activiteiten van Colombiaanse inlichtingendienst DAS. De klacht werd ingediend bij de onderzoeksrechter in Brussel.
Op vrijdag 1 oktober 2010 publiceerden de Verenigde Naties het veelbesproken rapport over mensenrechtenschendingen in de periode 1993-2003 in de Democratische Republiek Congo.
24 september 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen vraagt de Belgische regering een respectvolle, kritische en constructieve dialoog met de Congolese autoriteiten aan te gaan, en een voortrekkersrol op te nemen binnen de EU.
03 september 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi
In 2010 keurde de Amerikaanse president Obama een wet goed waarin bedrijven die mineralen uit de Democratische Republiek Congo of omringende landen importeren verplicht om transparanter te zijn.
03 september 2010 - Natuurlijke rijkdommen - Congo - Nadia Nsayi
Congo is ontzettend rijk aan grondstoffen, maar multinationals profiteren van de zwakke Congolese staat. Broederlijk Delen pleit er al jaren voor om oneerlijke mijnbouwcontracten te herzien.
26 maart 2010 - Inspraak en vrede - Congo - Nadia Nsayi
Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen ondersteunen de oproep van EurAc aan de EU en Europese leden van de VN Veiligheidsraad om een weloverwogen beslissing rond de toekomst van Monuc te nemen.
19 maart 2010
Toen koning Albert begin 2010 de uitnodiging van president Kabila kreeg om naar Congo te komen, kende de politieke belangstelling voor Centraal-Afrika een nieuw hoogtepunt.

Pagina's