U bent hier

Nieuws en persberichten

In 2010 ondertekende de Europese Unie een vrijhandelsakkoord met Peru en Colombia en een associatieakkoord met de landen van Centraal-Amerika.
15 september 2011 - Natuurlijke rijkdommen - Guatemala
Monseigneur Ramazzini, bisschop van het bisdom San Marcos in Guatemala, was in Brussel om de Europese beleidsmakers te wijzen op de negatieve gevolgen van mijnbouw in zijn thuisland.

Pagina's