U bent hier

Nieuws en persberichten

De zorg voor ons eigen huis is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop onze economie werkt.
18 februari 2020 - Levensstijl - Lieve Herijgers
De pauselijke exhortatie is een oproep tot verbondenheid en een uitnodiging tot een leven met genoeg.
29 november 2019 - Klimaat - Levensstijl
Op de vooravond van COP25 lanceert de Synode voor het Amazonegebied een oproep voor urgente klimaatmaatregelen.
01 september 2019 - Liturgie & spiritualiteit
In hun Brief nodigen de Belgische bisschoppen ons uit om extra aandacht te besteden aan de zorg voor de schepping.
01 oktober 2018 - Levensstijl
Europese academici roepen op om economische groei los te laten en te focussen op onze huidige welvaart.
Ter gelegenheid van 50 jaar encycliek Populorum Progressio hebben de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief ‘Populorum Communio’ gepubliceerd.
13 maart 2015 - Levensstijl - Lieve Herijgers
Me engageren bij Broederlijk Delen is tot op vandaag niet vrijblijvend. Ontmoetingen met partners uit het Zuiden zijn telkens opnieuw een uitnodiging tot reflectie over mijn eigen manier van leven.
Meer besparingen op ontwikkelingshulp zijn een onaanvaardbare inlevering voor de armste mensen in de armste landen ter wereld. We moeten kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op solidariteit.
Onlangs werd bekend dat aartsbisschop Léonard de gemeenschap van de Begijnhofkerk wil overplaatsen naar een kerk in Molenbeek, buiten het Brussels centrum.
Ubuntu, zo luidde de droom van één van mijn helden: Nelson Mandela. Ubuntu staat voor “mens zijn in verbondenheid en solidariteit”.

Pagina's