U bent hier

Nieuws en persberichten

11 maart 2016 - Inspraak en vrede - Syrië
Vijf jaar na de start van de protesten verkeert het land in een uitzichtloze oorlog. Toch blijven burgers opkomen voor hun basisrechten.
09 juli 2015 - Syrië
Dat christenen uit Aleppo in België worden opgevangen, verdient onze waardering en steun. Alleen mogen we de achterliggende context niet uit het oog verliezen.
13 maart 2015 - Inspraak en vrede - Syrië
Broederlijk Delen en Pax Christi willen vreedzame activisten in Syrië blijvende solidariteit betuigen. Daarnaast roepen we onze beleidsmakers op tot grondiger debat over het beleid in Irak en Syrië.
11 maart 2015 - Inspraak en vrede - Syrië
Deze week is het de vierde verjaardag van de protesten in Syrië. Wereldwijd brengen sympathisanten de verjaardag van de revolutie onder de aandacht, ook al is het revolutionaire vuur uitgedoofd.
Langemark 2014-18 brengt mensen samen om wakker te blijven voor vrede en alles wat vandaag vrede in de weg staat. Brigitte Herremans sprak over solidariteit met burgeractivisten in het Midden-Oosten.
25 september 2014 - Inspraak en vrede - Syrië
Officiële verklaring van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. De organisateis zijn verontrust over de deelname van België aan de door de VS geleide campagne tegen ISIS.
26 juni 2014 - Inspraak en vrede - Syrië
In deze slangenkuil ziet Europa geen belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. In het licht van de dreigende desintegratie van de hele regio, is een pro-actieve benadering echter geen overbodige luxe.
17 maart 2014 - Inspraak en vrede - Syrië
Na jaren van stagnatie en stilte kunnen Syriërs sinds de aanvang van de protesten in maart 2011 voor het eerst hun visie op democratisering en burgerschap publiek uiten en zich organiseren.
04 december 2013 - Inspraak en vrede - Syrië
Eind 2013 is het bilan van de Egyptische revolutie treurig. Het ancien regime lijkt springlevend. Toch bleven hervormingsgezinde groepen actief en speelden revolutionaire krachten een belangrijke rol.
28 november 2013 - Inspraak en vrede - Syrië
De militarisering en de internationale verdeeldheid ondermijnen een diplomatieke oplossing in Syrië. Toch blijft de dynamiek van het burgeractivisme overeind.

Pagina's