U bent hier

Nieuws en persberichten

De toenemende druk op natuurlijke rijkdommen, in combinatie met de steeds kleinere ruimte voor het middenveld en activisten, leidt tot een golf van criminalisering en geweld in Guatemala.
Het Europees Parlement spreekt in een resolutie duidelijke taal over de nood aan bescherming van mensenrechtenactivisten in Guatemala.
Het is belangrijk dat ons land zich blijft engageren om de situatie in Burundi te stabiliseren, vindt Nadia Nsayi.
In de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) vond een bijzondere hoorzitting plaats over de situatie van mensenrechtenactivisten in Latijns-Amerika.
01 augustus 2015 - Centraal Afrika - Burundi - Congo - Nadia Nsayi
Centraal-Afrika heeft ook in 2015 een belangrijke plaats in het Belgisch buitenlands beleid. Hoe zullen de verkiezingen in Burundi (2015), Congo (2016) en Rwanda (2017) het partnerschap beïnvloeden?
De Interamerikaanse Commissie nodigde 4 vertegenwoordigers van de Raad van Latijns-Amerikaanse bisschoppen (CELAM) uit op haar hoorzitting op 19 maart 2015. Zij spraken over mensenrechtenschendingen.
Nadia Nsayi en Thijs Van Laer schreven een opiniestuk over het geweld in Burundi. Het was al maanden te voorspellen, zeggen ze.
In 2010 ondertekende de Europese Unie een vrijhandelsakkoord met Peru en Colombia en een associatieakkoord met de landen van Centraal-Amerika.
15 september 2011 - Natuurlijke rijkdommen - Guatemala
Monseigneur Ramazzini, bisschop van het bisdom San Marcos in Guatemala, was in Brussel om de Europese beleidsmakers te wijzen op de negatieve gevolgen van mijnbouw in zijn thuisland.