26 februari 2013 - Recht op voedsel - Burundi

Voedselonzekerheid en honger zijn een groot probleem in Burundi: meer dan 70 % van de bevolking zegt zich regelmatig zorgen te maken over het feit of er nog voldoende voedsel zou zijn voor de komende dagen.

Meer dan 80 % gaf aan regelmatig enkel het basisvoedsel (bonen, maniok en banaan) te kunnen eten. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Gent en de Universiteit van Burundi.

Het onderzoek naar voedselonzekerheid in het noorden van Burundi vond plaats tussen 2007 en 2012. De provincie Ngozi, met zijn 750.000 inwoners één van de meest dichtbevolkte provincies van het land, werd daarbij als studieterrein genomen.

Een land in oorlog

Tussen 1993 en 2003 werd Burundi geteisterd door een burgeroorlog die honderdduizenden slachtoffers maakte, het economische en sociale weefsel op veel plaatsen verwoestte en een sterk negatieve impact had op de lokale boeren.

Sinds het akkoord van Arusha in 2000 en de ondertekening van een vredesverdrag tussen de belangrijkste strijdende partijen in 2003 is het land relatief stabiel. Jammer genoeg leidde dit niet tot een heropleving van de economie: Burundi is vandaag armer dan in 1992, voor het begin van de burgeroorlog.