12 april 2014 - Recht op voedsel - Jo Dalemans

In de meeste partijprogramma's is het even zoeken naar thema's die onze landsgrenzen overschrijden. Men krijgt sterk de indruk dat de toekomst van Vlaanderen en België los staat van wat er elders is de wereld gebeurt. In tijden van globalisering en klimaatverandering is dit een zorgwekkende vaststelling.


Met de slogan 'Plan(t) de toekomst' voert Broederlijk Delen in 2014 campagne rond de toekomst van landbouw en voedselproductie. Het is een thema dat onlosmakelijk verbonden is met armoede, honger en met de ecologische crisis. De laatste jaren krijgt het meer aandacht, onder meer dankzij het initiatief van de VN om 2014 uit te roepen tot "internationaal jaar van de familiale landbouw."

Duurzame voedselproductie

Broederlijk Delen steunt de ondertussen breed gedragen opvatting dat armoede en honger het best aangepakt worden door in te zetten op familiale landbouw en te investeren in duurzame voedselproductie. Daarin spelen de ingezette middelen, concrete initiatieven en het politieke beleid een cruciale rol, niet alleen in het Zuiden maar ook hier bij ons. En dus vroegen we samen met 11.11.11 aan de Vlaamse partijen hun mening over een aantal cruciale thema's op dit vlak.

Minder geld

Koken kost geld. Ook het ontwikkelingsbeleid heeft geld nodig. Wat stellen we nu vast? Hoewel België zich ertoe verbond ernaar te streven de internationale norm van 0,7 % van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking, vindt Open VLD dit vandaag niet meer nodig en vinden CD&V en N-VA dat we beter eerst de crisis doorkomen voor we terug die ambitie nastreven. Bedroevend!

Beleid is niet coherent

Verder stelt de Belgische wet op ontwikkelingssamenwerking dat het beleid op andere domeinen coherent moet zijn tegenover de ontwikkelingsdoelstellingen."Alle partijen vinden die coherentie zogezegd belangrijk. Zo schrijven de meeste partijen - behalve de N-VA - dat biobrandstoffen nooit mogen concurreren met de voedselproductie.

Maar wat zien we in de praktijk? In juni vorig jaar nam het Belgische Parlement een beslissing die erop neerkomt dat meer biobrandstoffen uit het Zuiden geïmporteerd worden, terwijl studies juist aantonen dat biobrandstoffen vaak rechtstreeks met voedselproductie concurreren. Biobrandstoffen pikken namelijk  grote stukken land in, zonder inspraak van de lokale bevolking. Van incoherentie gesproken," zegt Jo Dalemans, beleidsmedewerker rurale ontwikkeling van Broederlijk Delen.

Vooral lippendienst aan agro-ecologische voedselproductie

Bijna alle partijen stellen dat ze voorrang willen geven aan kleinschalige agro-ecologische voedselproductie, die gericht is op lokale/regionale vraag. Maar de consequentie dat dit dan ook bescherming en steun voor deze landbouw betekent, is voor sommigen een brug te ver.

Er staat wat er niet staat

"De op het eerste gezicht dikwijls positieve antwoorden, verbergen dus vaak een houding die veel minder consequent is. Informeren en sensibiliseren blijven daarom enorm belangrijk. Dit is wat ook Broederlijk Delen probeert in zijn campagne 'Plan(t) de toekomst'. We zetten mensen aan het  denken over de toekomst van landbouw," zegt Jo Dalemans.