Op 28 juni zal het een jaar geleden zijn dat de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay) een princiepsakkoord afsloten over de liberalisering van de handel. Opnieuw worden economische belangen boven mensenrechten en milieu gesteld.

Met dit voorlopige akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen werden de knopen doorgehakt die al twintig jaar onontwarbaar waren gebleken. Aan het eigenlijke handelsakkoord wordt nog steeds verder gewerkt. Maar de voorlopige teksten werden in de loop van vorige zomer vrijgegeven.

Uit die teksten blijkt dat het handelsakkoord schromelijk tekort schiet op vlak van duurzame ontwikkeling. Er wordt te weinig rekening gehouden met de slechte mensenrechtensituatie (vooral in Brazilië), met de voortdurende ontbossing, het massale gebruik van pesticides en de ontoereikende arbeidsbescherming. Terwijl het akkoord druk zet op de landbouw in Europa, zal vooral in Argentinië de industriële productie en tewerkstelling in de klappen delen.

In vele Europese landen (waaronder België) zijn 'Stop EU-Mercosur'-comités opgezet, die ontwikkelings-, mensenrechten-, milieu-,  boerenorganisaties en vakbonden verenigen. Ook Broederlijk Delen en haar internationale netwerk CIDSE steunen deze beweging. We roepen de Belgische regering, de regeringen van de EU-lidstaten en de Belgische parlementairen op om zich tegen dit akkoord te verzetten.

Download het volledige standpunt