Op 15 mei organiseren Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen stiltecirkels om aandacht te vragen voor de Palestijnse Nakba – of catastrofe. Wij herdeken de 71ste verjaardag van twee historische gebeurtenissen die voor altijd met elkaar verbonden zijn: de stichting van de staat Israël en de Nakba, de gedwongen verplaatsing van 750.000 Palestijnen uit hun huizen en de vernieling van meer dan 500 Palestijnse dorpen en gehuchten.

De Nakba markeert het begin van het langst aanslepende vluchtelingenprobleem van de moderne geschiedenis. Zo’n 80% van de Palestijnse bevolking werd van hun land verdreven en konden nooit terugkeren. De verhoopte tijdelijke afwezigheid draaide uit op een langdurige ballingschap, in vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza, in de buurlanden of elders in de wereld.

De Nakba: 70 jaar later

Het aantal vluchtelingen is ondertussen toegenomen tot ruwweg 7 miljoen mensen. Over hun recht op terugkeer, dat nochtans erkend wordt in verschillende resoluties van de Verenigde Naties sinds 1948, weigert Israël tot op vandaag te onderhandelen.

Stiltecirkels als teken van solidariteit

We herdenken op deze dag geen gebeurtenis uit een ver verleden. De Palestijnse ‘catastrofe’ duurt al zeventig jaar voort. Zeventig jaar na de gebeurtenissen van 1948 wachten de Palestijnen nog altijd op hun eigen staat. Bovendien bezet Israël sinds 1967 de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Syrische Golanhoogten en drijft het de bouw van illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied op de spits. In Israël zelf blijven de Palestijnse staatsburgers systematische discriminatie ondervinden. In Gaza kreunen 1,8 miljoen mensen, het merendeel daarvan vluchtelingen, al meer dan tien jaar onder het juk van de Israëlische blokkade die elke vorm van ontwikkeling onmogelijk maakt.


Elk jaar op 15 mei houden Palestijnen en Israëli’s vreedzame protestacties om de Nakba te herdenken. Op deze zeventigste herdenking kozen Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen ervoor om samen met hun lokale partners in Vlaanderen dit voorbeeld te volgen. “Door het organiseren van stiltecirkels willen wij onze solidariteit betuigen met het Palestijnse volk en Israël oproepen tot respect voor het internationaal recht,” zegt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen. Met deze stiltecirkels hopen wij op meer erkenning, ook in België, voor de Palestijnse ‘catastrofe’ van 1948 die tot op heden doorgaat en op een oplossing voor de Palestijnse vluchtelingenkwestie.

In 12 Belgische steden

De stiltecirkels gaan door in Antwerpen, Brussel, Geraardsbergen, Hasselt, Ieper, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Tielt en Gent. Wij drukken onze solidariteit uit met de Palestijnen, in het bijzonder met hen die na zeventig jaar nog steeds niet konden terugkeren. We tonen 537 bordjes die de namen dragen van de dorpen en gehuchten die tijdens de Nakba ontvolkt en verwoest werden.

Ik toon me solidair in stilte