01 juni 2017 - Jongeren - Guatemala

Tijdens haar laatste jaar Sociaal Werk doet Isaura Royes (21) drie maanden stage voor Broederlijk Delen in Guatemala. Ze volgt er 5 micro-projecten van enkele van onze partnerorganisaties. Het gaat om kleine projecten met een gelimiteerd budget, gecreëerd door en voor inheemse jongeren en jongeren uit boerengemeenschappen. Isaura brengt voor ons verslag uit van haar ervaringen.

Ik wil tijdens mijn verblijf een beter zicht krijgen op de situatie van de Guatemalteekse inheemse jongeren. Door de grote sociale ongelijkheid in Guatemala hebben jongeren er amper het recht om hun mening te geven. Ook de stem van vrouwen wordt vaak niet gehoord. Dat merk ik wanneer ik in gesprek ga met de lokale jongeren en vrouwen tijdens veldbezoeken en buiten mijn stage-uren.
 
De inheemse bevolking wordt nog altijd het zwaarst geraakt door armoede en uitsluiting. Daarom is het essentieel om te strijden voor de rechten van de Maya’s en de inspraak van vrouwen en jongeren. 
 

Arm, maar hulpvaardig

Wat mij verbaast bij mijn aankomst in Guatemala is hoe er in éénzelfde wijk zo’n groot contrast kan zijn tussen armoede en rijkdom. Ongeveer 60% van de bevolking leeft in armoede. Ik zie schamele huisjes van hout en afval, en kinderen op blote voeten in kapotte kleren tussen de zwerfhonden. 
 
Maar in diezelfde straat staat ook een enorm hek met gewapende bewaking, de ingang van een gated community voor de rijke burgers. Ik vraag mij af hoe je elke dag met je auto door de poort kan rijden zonder om te kijken naar de kinderen en volwassenen die moeten vechten om te overleven op straat, terwijl jij veilig en geborgen zit achter je muur.
 
En toch is er in Guatemala ook zoveel meer openheid dan in België. De mensen komen je uit zichzelf de weg tonen als je verdwaald bent, helpen je in de bus met je overvolle zakken, begroeten je en wensen je een fijne dag, ...
 

Internationale vrouwendag

Ik leerde tijdens mijn stage veel bij over de geschiedenis van Guatemala, de Maya-cultuur en hoe belangrijk spiritualiteit hier is. Ik kwam meer te weten over het interne gewapend conflict en de gevolgen van die burgeroorlog die vandaag nog altijd zichtbaar zijn, zoals het racisme tegenover de indigenas.
 
Op 8 maart ben ik voor de internationale dag van de vrouwen paarse ballonnen gaan ophangen aan de tempel Minerva in Xela (Quetzaltenango), samen met vrouwen van de organisaties Fundacion Terra Nuestra en Nuevos Horizontes. We protesteerden op straat met spandoeken en scandeerden slogans voor gelijke rechten voor vrouwen. 
 

Veldbezoeken en workshops

Tijdens mijn eerste veldbezoek ging ik langs bij het microproject van MAC (Movimiento Ambiental Copalero), een beweging die het leefmilieu wil beschermen. Met begeleiding van de partnerorganisatie AFOPADI en met financiële ondersteuning van Broederlijk Delen konden jongeren van deze beweging een micro-project opstarten rond afval. 
 
 
De workshop draait rond de schadelijke gevolgen van rondslingerend afval, kennis die de jongeren daarna verder delen met hun familie en vrienden. Ze leren o.a. dat herbruikbare tassen een goed alternatief zijn voor plastic zakjes en maken een mozaïek van recupmateriaal (flesdoppen, scherven van spiegels, oude cd’s, …). De jongeren krijgen dankzij de workshop het gevoel dat ze hun stem kunnen laten horen in hun gemeenschap. 
 
Isaura Royes, stagiaire voor Broederlijk Delen in Guatemala