In Bolivia protesteren de inwoners van het nationale reservaat Tariquía tegen de ontginning van olie en gas door internationale bedrijven. Ze eisen respect voor hun gemeenschap en hun grondgebied.

Reserva Nacional Florestal y Faunística Tariquía ligt ten zuiden van Tarija, de zuidelijkste stad van Bolivia en de hoofdstad van het departement Tarija, tegen de grens met Argentinië. Tariquía is sinds 1991 een beschermd reservaat.

De gemeenschappen in Tariquía voeren al drie jaar lang strijd tegen de aanwezigheid van internationale olie- en gasbedrijven in het nationale reservaat. Ze roepen op om een einde te maken aan de ontginning van olie en gas in het beschermde gebied, een waardevol maar erg kwetsbaar ecosysteem. Het reservaat vormt ook een belangrijke bron van water voor de gemeenschappen stroomafwaarts.

Ongebreidelde ontginning

De economie in Bolivia is gebaseerd op de ontginning en export van grondstoffen. De overheid geeft internationale bedrijven toegang tot het land. In de afgelopen vier jaar werden verschillende decreten en wetten aangepast om het de bedrijven makkelijker te maken hun activiteiten uit te voeren, ook in kwetsbare natuurgebieden.

Dit economische beleid zorgt voor een snelle economische groei en een toename van overheidsinkomsten, maar staat haaks op de nieuwe grondwet van Bolivia waarin natuur en leven centraal staan. Traditionele activiteiten, zoals landbouw en veeteelt, krijgen onvoldoende steun. Boeren leveren een ongelijke strijd met bedrijven om toegang tot water en land. Er ontstaat verdeeldheid in en tussen gemeenschappen. De lokale cultuur en identiteit wordt vernietigd.

De negatieve effecten van deze ontginningen op het welzijn van boeren en hun leefomgeving zijn erg ingrijpend. Toch hebben ze weinig of geen inspraak in de beslissingen die een stempel drukken op hun toekomst. De ongelijke machtsbalans is stuitend: terwijl de belangen van bedrijven stevig verankerd worden, blijven mensen en milieu onbeschermd. Overheden en bedrijven negeren het recht van burgers en gemeenschappen op voorafgaande inspraak rond economische projecten. Kritische stemmen worden onderdrukt en leiders worden gecriminaliseerd, met als doel het verzet monddood te maken.

Raak niet aan Tariquía!

De protesten in Bolivia doen op dit moment hoog stof opwaaien. Tariquía No Se Toca! De strijd om Tariquía is uitgegroeid tot een van de mondigste en meest succesvolle boerenmobilisaties in het land, mee dankzij de inzet en participatie van de inwoners van het reservaat, met vrouwen in een belangrijke voortrekkersrol.

Sinds februari 2019 blokkeren inwoners dag en nacht de hoofdingang in Chiquiacá, in een poging om bedrijven de toegang tot het reservaat te ontzeggen. Op 12 augustus vertrok een delegatie vanuit Chiquiacá, in het noorden van Tariquía, naar Tarija, waar hun protestmars vandaag halt zal houden voor een publieke bijeenkomst. Ze hopen op deze manier de dialoog aan te gaan met de regionale overheid. Voor recente updates kan je terecht op de Facebook-pagina van CHACO