18 februari 2020 - Levensstijl - Lieve Herijgers

In zijn pauselijke exhortatie Querida Amazonia heeft paus Franciscus zijn droom uitgesproken voor de mensen, de wereld, de planeet en de kerk.

"Daarin herkennen wij sterk de rode draad uit Laudato Si': de oproep tot verbondenheid, respect voor inheemse culturen, een uitnodiging tot een leven vanuit een 'ethiek van het genoeg', de overtuiging dat sociale rechtvaardigheid en ecologie nauw verbonden zijn," aldus directeur Lieve Herijgers naar aanleiding van de publicatie van de pauselijke exhortatie Querida Amazonia.

"Wij geloven dat iedereen   vrouwen en mannen, gewijden en leken hun verantwoordelijkheid hebben. We juichen het toe dat de paus in het hele synodale proces vrouwen, inheemse volkeren, jongeren, én ook niet gewijden aan het woord liet. Volgens ons is het echter een gemiste kans dat deze dynamiek en openheid  onder meer via het diaconaat van vrouwen en het wijden van gehuwde priesters  niet explicieter uit de pauselijke brief klinkt."

De volledige opinie van Lieve Herijgers vind je op Kerknet.be.

Lees meer