05 maart 2015 - Natuurlijke rijkdommen - Peru

In het kader van de campagne 'Marco is een boer en wil dat blijven', nodigde Broederlijk Delen negen Peruvianen uit naar België.

De Peruviaanse getuigen verbleven bij gastgezinnen in verschillende provincies om te getuigen over hun persoonlijke ervaringen en de mijnbouwproblematiek in Peru. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van lokale boerengemeenschappen, leiders van sociale organisaties en ngo-medewerkers.

Ontginning grondstoffen

Het Peruviaanse Andesgebergte is enorm rijk aan grondstoffen. Grote internationale bedrijven willen die ontginnen. Maar noch de mijnbouwbedrijven, noch de regering houden daarbij rekening met de rechten van de lokale boerengemeenschappen en de ecologische kwetsbaarheid van de betrokken regio's.

De overheid handelt vanuit winstbejag op korte termijn. "Ze aarzelt niet om het sociaal verzet van de lokale bevolking tegen grootschalige mijnbouw te criminaliseren. Een voorbeeld hiervan is de zaak van één van de lokale leiders, Oscar Mollohuanca," zegt Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen.

Reisverbod

Als oud-burgemeester van Espinar, een regio die al meer dan 30 jaar gedomineerd wordt door grootschalige kopermijnbouw, heeft hij altijd de rechten van de boeren verdedigd en koos hij voor vredevolle onderhandelingen. "We hebben geprobeerd om Oscar naar België te krijgen. Want hij is een bevoorrechte getuige over het mijnbouwconflict in Espinar. Jammer genoeg beschouwen de Peruviaanse autoriteiten hem ten onrechte als onruststoker en crimineel. Zo lopen er vijf rechtszaken tegen hem," aldus nog Karel Ceule.

"Oscar mag het land niet verlaten zodat hij de situatie van criminalisering van sociaal protest niet naar buiten zou kunnen brengen," zegt Oracio Pacori Mamani, een van de negen getuigen. Oracio is medewerker van Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. DHSF verleent juridische bijstand aan Oscar en andere personen in Peru die vervolgd worden omwille van hun sociaal protest.

Peruvianen getuigen in Vlaanderen

Broederlijk Delen strijdt samen met zijn partnerorganisaties mee voor de rechten van de lokale boerengemeenschappen. Een van de manieren om dit te doen, is de verspreiding van juiste informatie. Bij ons is er weinig bekend over de situatie in Peru en de vele schendingen door internationale mijnbouwbedrijven. Daarom laat Broederlijk Delen de rechtstreekse getuigen van deze situatie aan het woord.