Een delegatie van Belgische en Europese parlementsleden spreekt haar steun uit voor het huidige vredesproces in Colombia en vraagt om betere bescherming voor sociale organisaties en mensenrechtenactivisten.

De delegatie bracht tijdens de eerste week van november een bezoek aan de regio’s Medellín, Apartadó, Cauca en Valle del Cauca in Colombia. De parlementsleden spraken met lokale gemeenschappen, mensenrechtenorganisaties, overheidsinstellingen, academici en politici. Tijdens een persmoment in de hoofdstad Bogotá stelden ze hun bevindingen voor.

De deelnemers stelden vast dat er weinig voortgang gemaakt wordt met het teruggeven van gronden aan hun rechtmatige eigenaars en dat er grote nood is aan bijstand voor slachtoffers bij het terugeisen van hun gronden. Ook zagen ze met eigen ogen hoe vrijhandelsakkoorden negatieve gevolgen hebben voor lokale economieën en leiden tot vernieling van cruciale ecosystemen door grote bedrijven.

Europa draagt verantwoordelijkheid

Tania González Peñas, Europees parlementslid (Podemos), verklaarde dat “het geld dat de Europese Unie toekent aan de wederopbouw na het conflict, terecht moet komen bij de slachtoffers en mensenrechtenorganisaties.

Ze benadrukte ook het belang van het verderzetten van vredesonderhandelingen na het referendum van 2 oktober, om tot een duurzame vrede te komen. Volgens González kan het vredesproces niet los gezien worden van het vrijhandelsakkoord tussen Colombia en de Europese Unie (EU). “De EU speelt een cruciale rol. Ze moet een ethisch beleid uittekenen voor investeringen van Europees kapitaal in Colombia.” González riep de Colombiaanse staat ook op om de sociale cohesie op het platteland te versterken.

Uitdagingen voor duurzame vrede

De parlementaire missie bezocht ook de Afrogemeenschap Esperanza en de stad Buenaventura in het departement Valle del Cauca, waar de uitbreiding van de haven gepaard gaat met de vernietiging van ecosystemen, gedwongen verhuizing, geweld en inkomstenverlies voor de lokale bevolking. “In afwezigheid van de Staat, nemen grote bedrijven het heft in eigen handen en eigenen ze zich gronden toe,” stelde Gwenaëlle Grovonius, Belgisch Kamerlid (PS) vast. Ze bevestigde ook dat vrijhandelsakkoorden vaak leiden tot concurrentie tussen lokale gemeenschappen en grote bedrijven. Dat heeft verstrekkende gevolgen.

“Het is noodzakelijk om middenveldorganisaties in het kader van het vredesproces meer middelen te geven, zodat ze de rechten van lokale gemeenschappen kunnen blijven verdedigen. Ook moet de veiligheid van sociale leiders verzekerd worden”, aldus Grovonius.

In het departement Cauca maakten de parlementsleden kennis met de problematiek van illegale mijnbouw en vernamen ze dat verschillende gewapende groepen op het terrein actief blijven. “Met deze parlementaire missie  wilden we politici sensibiliseren over de grondproblematiek en de uitdagingen voor het bereiken van duurzame vrede in Colombia“, zegt Wies Willems, beleidsmedewerker bij Broederlijk Delen. “Dankzij de terreinbezoeken en de informatie uit eerste hand, kunnen de parlementsleden het Belgische en Europese beleid ten aanzien van Colombia kritisch verder opvolgen.”

Het platform CBC (Belgische Coördinatie voor Colombia) ondersteunt de bevordering van mensenrechten in Colombia en telt Broederlijk Delen en Solidarité Socialiste onder zijn leden. De parlementaire delegatie van de Belgische Coördinatie voor Colombia bestond uit drie Belgische parlementsleden Gwenaelle Grovonius (PS), Olga Zrihen (PS) en Helène Ryckmans (Ecolo), de Oostenrijkse Petra Bayr (SPO) en Europees parlementslid Tania González Peñas.