Broederlijk Delen betreurt de moord op vijf leden van de inheemse gemeenschap Tacueyó in Colombia. Onder hen vier vertegenwoordigers van de inheemse wacht die werd opgericht door de CRIC, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen.

De inheemse wacht

De inheemse wacht werd opgericht toen het geweld in de jaren 2000 fel oplaaide en de rechten van de inheemse bevolking steevast geschonden werden. Hun belangrijkste taak is het grondgebied en de mensen te beschermen tegen bedreigingen van gewapende groepen en illegale grondstoffen-ontginning. Ze houden een oogje in het zeil en grijpen in indien nodig. De wachters gebruiken bewust geen wapens. Ze hebben enkel een bastón, een houten staf, het symbool voor hun geweldloosheid en gezag.

Terwijl de wachters hun ronde deden door het dorp, werden ze beschoten vanuit een auto. Daarbij lieten vijf mensen het leven en vielen er zes gewonden. Er wordt gewezen in de richting van FARC-dissidenten uit wraak voor een interventie van de inheemse wacht die enkelen van hun leden had opgepakt. In 2016 sloot de regering een vredesakkoord met de FARC, de belangrijkste rebellengroep in het land. Maar uit onvrede met het beleid van de nieuwe regering, die verschillende beloften uit het vredesakkoord niet nakomt (zoals investeringen in economische alternatieven op het platteland), nam een deel van de rebellen opnieuw de wapens op.

De regering zou 2.500 militairen naar het gebied sturen. Maar de inzet van meer politie en leger als antwoord op dit aanhoudend geweld lijkt de situatie niet te verbeteren. De gemeenschappen beschuldigen hen ervan nalatig te zijn en worden zelfs verdacht betrokken te zijn bij de marteling en moord op een jongere.

Het laatste jaar laait het geweld opnieuw sterk op. De gemeenschappen in het departement Cauca krijgen af te rekenen met aanvallen, dreigementen en moorden. Ze vrezen ervoor om opnieuw slachtoffer te worden van de gewapende groepen en het leger die strijden om de controle over het grondgebied. Net zoals tijdens de Burgeroorlog.

Broederlijk Delen is geschokt over dit geweld en eist dat de overheid maatregelen treft om activisten en inheemse leiders te beschermen. Die zijn absoluut onvoldoende en komen, zoals nu, vaak te laat. Er is een gebrek aan degelijk onderzoek en een integrale aanpak om komaf te maken met de gewapende groepen in Colombia. Bovendien moet de regering werk maken van de Vredesakkoorden. De vrede kan enkel gewaarborgd worden wanneer de rechten van alle burgers worden gerespecteerd. Ook de internationale gemeenschap liet intussen van zich horen. De VN-Rapporteurs spraken hun veroordeling uit over de moorden.