In een opiniestuk in De Standaard van 19 oktober vinden drie parlementsleden het onaanvaardbaar dat onze beleidsmedewerkster Midden-Oosten, Brigitte Herremans, Israël is uitgezet en voor de komende 10 jaar een inreisverbod in het land heeft gekregen.

“Om onze rol te kunnen vervullen en tot een evenwichtig standpunt te komen, blijft input van mensen als Brigitte Herremans broodnodig.”

Wouter De Vriendt (Kamerlid Groen), Sarah Claerhout (Kamerlid CD&V) en Peter De Roover (Fractieleider N-VA) schrijven: "Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen willen wij het debat openen over de moeizame samenwerking met Israël als het over het werk van ngo’s gaat. Het vredesproces moet op gang blijven, diplomatiek én in het veld. Dat is ook in het belang van Israël. Dit is precies wat Brigitte Herremans en Broederlijk Delen op hun manier actief beogen. Wat ons betreft is iemand die zich daarvoor inzet allesbehalve staatsgevaarlijk."

"Haar standpunt valt volledig binnen de normale debatruimte en de krijtlijnen van het internationaal recht. Als dusdanig levert zij een tastbare bijdrage aan het bevorderen van het idee dat een pad naar vrede mogelijk blijft. Uiteraard bestaat er geen eensgezindheid over het invullen van dat pad, maar dat mag geen reden zijn om mensen als Brigitte Herremans monddood te maken."

 

Eerder was Brigitte Herremans ook al te gast in de Nederlandse radioshow ‘Bureau Buitenland’. Hoeveel ruimte is er nog voor dissidente stemmen in de staat Israël? Brigitte Herremans gaat hierover in het programma in gesprek met publicist en journalist Natascha van Weezel.