Sensibilisatiekaravaan in Senegal

Dertig enthousiastelingen en zeven wagens stonden klaar om vier dagen lang langs de dorpen in de omgeving van Thies te gaan en de inwoners te overtuigen van de noodzaak tot het behoud van de leefomgeving en het engagement van de burger. Wat jaren geleden startte als een samenwerking tussen verschillende partners van Broederlijk Delen,  mondde dit jaar uit in een internationele samenwerking twee Belgische partners ADG en Rode kruis . 

Om mensen te informeren en voor te bereiden op wat ging komen werden er de week voordien al enkele spots en debatten op de lokale radio afgespeeld.  Daarnaast was elke partner verantwoordelijk voor de  mobilisatie in hun dorp. De opkomst in de dorpen was enorm, wat extra in de verf werd gezet door de mindere opkomst in de stad Thiès zelf.

Opwarmen!

Dansen in Senegal

Om iedereen op te warmen, moest en zou iedereen zingen en dansen. Zo gezegd zo gedaan. Al heupwiegend stelden we onszelf voor aan het publiek. De iman of de priester van het dorp verklaarde de karavaan geopend door samen te bidden. Daarna was het de beurt aan de de dorpschef die de dorpelingen toesprak over het beheer van de natuurlijke rijkdommen in hun dorp. Vier acteurs speelden op een ironische en amusante wijze een sketch die ging over de impact van bomen kappen, het rondslingerend plastiek maar ook over de verantwoordelijkheid van de burgers om hier iets aan te doen. Dat het een succes was, was op de gezichten van de mensen af te lezen. Als afsluiter organiseerden we nog een kleine wedstrijd. Zes vrijwilligers werden ondervraagd over de bescherming van natuurlijke rijkdommen en het leefmilieu. De organisatoren presenteerden deze wedstrijd als een ware televisieshow waar de deelnemers achteraf naar huis keerden met een leuke prijs.

 Het was een geslaagde editie en dat dit in de toekomst hernomen zal worden is al zeker een feit. Het heeft niet enkel de doelgroep gestimuleerd om op dit elan verder te gaan maar het was ook een perfecte gelegenheid voor de verschillende partners om elkaar beter te leren kennen en banden te smeden voor toekomstige samenwerkingen.