25 oktober 2017 - Klimaat

Broederlijk Delen is één van de vele organisaties en instellingen die zich wereldwijd engageren om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen maar in een klimaatvriendelijke toekomst. Hiermee gaat Broederlijk Delen in op een oproep die Oikocredit samen met Ecokerk begin dit jaar lanceerde.

Temperatuurstijging onder 2°C

In het Klimaatakkoord van Parijs engageerden de wereldleiders zich om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde “flink onder de 2°C te houden”. Maar dat kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen, en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven.

Geïnspireerd door Laudato Si’ van Paus Franciscus

Dat stelt ook Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’, waarin hij ingaat op de verantwoordelijkheid van christenen in de zorg voor onze planeet. Geïnspireerd door Laudato Si’ en het klimaatakkoord van Parijs riepen Ecokerk en Oikocredit dit voorjaar kerkelijke organisaties en instellingen in België op tot een grootschalige divestment-campagne voor het klimaat.

Het doel? Financiële reserves niet langer investeren in fossiele energiesectoren, maar in economische activiteiten die de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst helpen waarmaken, zoals hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling. 

Broederlijk Delen en Oikocredit: investeren in het Zuiden

Broederlijk Delen is één van de eerste organisaties die zich schaarden achter deze oproep. En dat is niet verwonderlijk: Broederlijk Delen stond aan de wieg van Oikocredit in België en is één van haar grootste aandeelhouders.

Oikocredit ondersteunt kleine ondernemers en organisaties in ontwikkelingslanden via microkredieten en investeringen in projecten rond hernieuwbare energie. Op die manier zet Broederlijk Delen ook haar financiële reserves al jaren in voor duurzame ontwikkeling. 

Onze partnerorganisaties in het Zuiden worden elke dag geconfronteerd met de vernietigende consequenties van klimaatverandering. Als solidariteitsorganisatie kiezen we voluit voor hernieuwbare energie.

“De zorg voor de natuur en ons leefmilieu zitten in het hart van de visie van Broederlijk Delen,” zegt directeur Lieve Herijgers. “Onze partnerorganisaties in het Zuiden worden elke dag geconfronteerd met de vernietigende consequenties van klimaatverandering en de ontginning van natuurlijke rijkdommen. Op dit punt zijn nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen onacceptabel. Als solidariteitsorganisatie kiezen we voluit voor hernieuwbare energie."

Een wereldwijde beweging

Naast haar beleggingen bij Oikocredit zal Broederlijk Delen in het kader van dit engagement de financiële instellingen waarmee de organisatie samenwerkt vragen in hun investeringen de voorkeur te geven aan projecten die streven naar een duurzame energietoekomst. 

En we zijn in goed gezelschap: vele andere kerkelijke organisaties en instellingen doen mee, zoals Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, de Missionarissen van Scheut, en sinds kort zelfs de Belgische bisschoppenconferentie. Samen sluiten we aan bij de wereldwijde divestment-campagne van de Global Catholic Climate Movement. 

“Uiteraard zijn we heel gelukkig met het engagement van Broederlijk Delen”, zegt Johan Elsen, directeur van Oikocredit België, “We hopen dan ook dat velen dit voorbeeld willen volgen.” Door te beleggen in projecten rond duurzame energie bijvoorbeeld. Dat kan bij Oikocredit al vanaf 250 euro, voor zowel organisaties als particulieren. Zo kan ook je als individu meewerken aan de klimaatvriendelijke toekomst!

 

door: Judith Lindekens (Oikocredit België)