5 juni 2019 – Op vrijdag 31 mei vertrokken twee activisten van Organisation Démocratique de la Jeunesse (ODJ), een partnerorganisatie in Burkina Faso, naar een meeting op het Hoog Commissariaat van Yagha in het Noordoosten van Burkina Faso, grenzend aan Niger. De twee kwamen er nooit aan. 

Fahadou Cisse, voorzitter van de ODJ-afdeling in Yagha en lid van het nationaal bureau, en Hama Balima, penningmeester van de ODJ-afdeling in Yagha, werden dood teruggevonden op enkele kilometers buiten Sebba, hun lichamen doorzeefd met kogels. Beide activisten werden reeds eerder ernstig bedreigd.

Jongeren in beweging

ODJ is een dynamische jongerenorganisatie met afdelingen in alle provincies van Burkina Faso. De organisatie kan rekenen op minstens 10.000 actieve leden en telt duizenden sympathisanten (cijfers 2014). ODJ maakt jongeren, zowel op het platteland als in de steden, bewust van hun basisrechten – zoals hun recht op onderwijs, werk en grondbeheer –  en stimuleert om samen op te komen voor de bescherming van hun rechten. Daarnaast ijvert ODJ voor een goed bestuur en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, met respect voor mensenrechten en milieu.

Toenemende onrust en geweld

Sinds begin dit jaar gaat het in Burkina Faso op het vlak van de veiligheid snel en steil bergaf. Terroristische aanvallen en militaire acties zorgen in grote delen van Burkina Faso – ook in het Noorden waar onze partnerorganisaties werken –​ voor vele doden, gewonden en mensen op de vlucht. De regering van Burkina Faso heeft in bepaalde delen van het land de noodtoestand uitgeroepen, ook in Yagha. Daar is momenteel een grote militaire antiterroristische actie aan de gang.

Gemeenschappen zitten gevangen in het geweld en leven in continue angst voor wederzijdse vergeldingsacties. Het geweld wakkert eveneens het wantrouwen aan binnen de samenleving. Er komt een verhoogde druk op de sociale en culturele diversiteit die het land zo typeert.

Kritische stem

Op 21 maart 2019 gaf ODJ tijdens een persconferentie al aan dat de ruimte waarin ze kunnen opereren kleiner wordt en de bedreigingen aan het adres van hun leden alsmaar toenemen. Net daarom is de aanwezigheid van organisaties van de civiele maatschappij, zoals ODJ extra belangrijk; als kritische stem die de rechten van de burger op de agenda blijft zetten, maar ook als verbindende factor binnen en tussen gemeenschappen. 

Het is voorlopig nog onduidelijk door wie en waarom deze afschuwelijke moorden op onze ODJ-collega's werden gepleegd. We betreuren en veroordelen ten sterkste het oplaaiende geweld in Burkina Faso en ondersteunen de vraag om een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek, volgens de principes van de rechtstaat, met respect voor de mensenrechten.