Op zaterdag 12 november bereikten de Colombiaanse regering en de Farc een nieuw vredesakkoord. Volgens de onderhandelaars is dit de definitieve tekst. Broederlijk Delen hoopt dat de implementatie van het vredesakkoord nu snel van start kan gaan.

Nadat een nipte meerderheid het akkoord verwierp in een referendum op 2 oktober, voerde de regering van Nobelprijswinnaar Juan Manuel Santos nieuwe gesprekken met de Farc, maar ook met vertegenwoordigers van de oppositie (aangevoerd door ex-president Uribe).

Er komt geen nieuw referendum. Het Congres, waar Santos een meerderheid heeft, moet nu via een spoedprocedure het akkoord goedkeuren, zodat het meteen in werking kan treden.

Toegevingen aan oppositie

De tegenstanders dienden honderden voorstellen in tot wijziging van het akkoord. De nieuwe tekst bevat verschillende toegevingen aan de oppositie. Zo wordt bijvoorbeeld het mandaat van het speciale vredestribunaal beperkt tot tien jaar, zal dit tribunaal slechts gedurende twee jaar zaken mogen ontvangen, en kunnen buitenlandse rechters niet deelnemen.

Ook privé-eigenaars van grond krijgen bijkomende garanties in het kader van het deelakkoord over landhervorming (er zullen geen onteigeningen plaatsvinden buiten het bestaande wettelijke kader). Voormalige Farc-rebellen krijgen meer beperkingen van hun bewegingsvrijheid opgelegd. De Farc moeten ook al hun (illegaal verworven) bezittingen aangeven en inleveren. Met dit geld worden oorlogsslachtoffers gecompenseerd.

De afspraken omtrent de politieke vertegenwoordiging van de Farc (10 ‘automatische’ zetels in het Congres) blijven ongewijzigd. Ook het hoofdstuk rond de rechten van etnische minderheden blijft als dusdanig behouden. 

Uribe liet weten dat ook het nieuwe akkoord voor hem niet ver genoeg gaat (hij wil strengere straffen voor guerrillastrijders en meer garanties voor de economische elite), en zijn partij vraagt meer tijd om de tekst te bestuderen. De onderhandelaars benadrukken echter dat dit het definitieve akkoord is, en dat er geen tijd meer te verliezen is.

Nog lange weg te gaan

Broederlijk Delen hoopt dat Colombia met het nieuwe akkoord nu eindelijk het gewapend conflict van meer dan een halve eeuw achter zich kan laten en dat het akkoord, ondanks de toegevingen, in de eerste plaats gerechtigheid garandeert voor de slachtoffers en verzoening mogelijk maakt in de samenleving.

Tegelijkertijd blijven Broederlijk Delen en haar partnerorganisaties in Colombia bezorgd om de mensenrechtensituatie in het land, in het bijzonder met betrekking tot het aanhoudende geweld tegen sociale leiders en activisten, de blijvende aanwezigheid van verschillende gewapende groepen op het terrein en conflicten rond grote economische projecten (grondstoffenontginning, agro-industrie, energie, infrastructuur).

Er tekenen zich dus heel wat uitdagingen af voor de post-conflictperiode in het land. Een vredesakkoord is een cruciale eerste stap en een kans om die aan te pakken.